oznaczanie

Oznaczając storczyki trzeba mieć na szczególnym względzie, że wszystkie gatunki storczyków podlegają w Polsce ochronie.

space

↓nie(z) warżka wydęta, duża
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
kwiat, widok z przodu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka wydęta, trzewikowata, pozostałe listki okwiatu 3.5-6 cm długie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cypripedium calceolus L. (obuwik pospolity)
wystepowanie - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Żyzne, prześwietlone lasy liściaste, ciepłe dąbrowy, buczyny, grądy, polany, zarośla, ciepłe murawy na glebach zasobnych w węglan wapnia, o różnym stopniu wilgotności.
↑nie (z) warżka nie wydęta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupek jeden na szczycie słupka, zwykle podzielony na dwie, rzadziej na cztery pyłkowiny.
↓nie(z) rośliny bezzieleniowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka skierowana ku górze, dwuczłonowa, z ostrogą
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
Epipogium aphyllum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina jasnożółta, nabiegłe brązowo lub czerwono, z 2-3 kwiatami na szypule, zwisłymi, nabiegłymi czerwono.
▶ Epipogium aphyllum Sw. (storzan bezlistny)
wystepowanie - Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
syn. Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W cienistych lasach bukowych i jodłowych, w świerczynach, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, kwaśnych do obojętnych.
↑nie (z) warżka skierowana w dół, bez ostrogi, niepodzielona
↓nie(z) warżka 2-4 mm długości
Corrallorhiza trifida
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina nieco zielonawa; łusek liściowych 2-4.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Corallorhiza trifida Châtel. (żłobik koralowy)
wystepowanie - Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
syn. Corallorhiza innata R.Br. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Żyzne lasy bukowe, torfowiska, widne bory sosnowe, w górskich lasach świerkowych, jodłowych i na ich skrajach, na glebach świeżych lub wilgotnych, zwykle umiarkowanie żyznych, od silnie kwaśnych do zasadowych.
↑nie (z) warżka 10-13 mm długości
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
grupa roślin
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
kwiat w zbliżeniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina żółtobrązowa; łuski liściowe liczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Neottia nidus-avis (L.) Rich. (gnieźnik leśny)
wystepowanie - Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek stosunkowo często spotykany. Lasy bukowe, grądy, zarośla, bardzo rzadko na otwartej przestrzeni; na glebach świeżych, zwykle o odczynie obojętnym, szczególnie często na zawierających węglan wapnia.
↑nie (z) rośliny zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka z wyraźną ostrogą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka wąska, niepodzielona, całobrzega
Platanthera bifolia
Platanthera bifolia (podkolan biały)
kwiat, widok z boku
Platanthera bifolia (podkolan biały)
kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty białawe, w luźnym kwiatostanie, siedzące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) warżka trójklapowa lub całobrzega, szeroka i zakończona trzema ząbkami
↓nie(z) ostroga bardzo krótka, dęta, tak długa jak szeroka, zagięta w stronę warżki
Coeleglossum viride
Coeloglossum viride
Coeloglossum viride
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty zielone, często czerwonobrązowo nabiegłe, siedzące, listki okwiatu hełmowato skupione.
▶ Coeloglossum viride (L.) Hartm. (ozorka zielona)
wystepowanie - Coeloglossum viride (ozorka zielona)
syn. Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, zarośla, gleby świeże, umiarkowanie żyzne, zasobne w węglan wapnia, ale także na obojętnych i kwaśnych.
↑nie (z) ostroga wyraźnie dłuższa niż szersza, skierowana do tyłu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ostroga nitkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskie do wąsko podługowato-lancetowatych.
↓nie(z) kwiatostan silnie skrócony
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty karminowoczerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (koślaczek stożkowaty)
wystepowanie - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
syn. Anacamptis pyramidalis Rich. · Orchis pyramidalis L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, zarośla, widne prześwietlone lasy sosnowe, nasłonecznione zbocza, na glebach nawapiennych.
↑nie (z) kwiatostan wydłużony
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa)
kwiat, widok od przodu
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty różowe do fioletowo purpurowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) ostroga walcowata lub guzkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zwykle stosunkowo szerokie.
↓nie(z) kwiatostan skrócony, bardzo gęsty
Traunsteinera globosa (storczyca kulista)
XL
Traunsteinera globosa (storczyca kulista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przynajmniej zewnętrzne listki okwiatu w środkowej części zwężone i następnie maczugowato lub łopatkowato rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Traunsteinera globosa (L.) Rchb. (storczyca kulista)
wystepowanie - Traunsteinera globosa (storczyca kulista)
syn. Orchis globosus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki na glebach świeżych, nawapiennych, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.
↑nie (z) kwiatostan wydłużony, walcowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu nie rozszerzone na szczycie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiaty białe, żółtawe lub zielonawe i drobne
Leucorchis albida
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata) ma także drobne kwiaty ale przynajmniej warżka jest purpurowo plamista i 3-6 mm długości.
▶ Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve (gołek białawy)
wystepowanie - Pseudorchis albida (gołek białawy)
syn. Gymnadenia albida Rich. · Leucorchis albida (L.) E. Mey. · Pseudorchis straminea (Fernald) Soják · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Torfowiska, łąki, na glebach świeżych, ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.
↑nie (z) kwiaty odmiennie zabarwione, wyraźnie większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) przysadki błoniaste
Orchis morio (storczyk samczy)
grupa roślin
Orchis morio (storczyk samczy)
kwiaty
Orchis militaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga tylko z jednym liściem pochwiasto obejmującym łodygę, pozostałe zebrane w przyziemnej różyczce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) przysadki liściowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatostan wszechstronny
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
pokrój
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Jeśli warżka jest podzielona, to jej boczne łatki nie szczeciniasto-równowąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza (kukułka)
stoplamek · (potocznie: "palczyk")
↑nie (z) kwiatostan jednostronny
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)
XL
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)
kwiaty, widok z boku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka z bocznymi łatkami podzielonymi szczeciniasto-równowąsko.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Neottianthe cucullata (L.) Schltr. (kukuczka kapturkowata)
wystepowanie - Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)
syn. Gymnadenia cucullata Rich. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W lasach mieszanych i sosnowych, na glebach świeżych, ubogich i kwaśnych.
↑nie (z) warżka bez ostrogi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) bez liści odziomkowych, dwa liście ustawione w połowie łodygi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niepozorne, zielonawe, z warżką głęboko podzieloną na dwie części, na wyraźnej szypule.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) wszystkie liście odziomkowe LUB z licznymi liśćmi łodygowymi
↓nie(z) warżka kasztanowo brązowa, gęsto przylegająco owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina bulwiasta.
↑nie (z) warżka naga, inaczej zabarwiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka poprzecznie przewężona, dwuczłonowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny kłączowe.
↓nie(z) kwiaty duże
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia skręcona, siedząca.
↑nie (z) kwiaty mniejsze
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
pokrój w czasie kwitnienia
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia nieskręcona, na krótkiej skręconej szypułce.
↑nie (z) warżka bez poprzecznego przewężenia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny z bulwami (wyjątek tajęża jednostronna (Goodyera repens) z kłączem).
↓nie(z) łodyga górą gruczołowato owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki długości zalążni lub dłuższe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kłos spiralnie skręcony
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nerwacja liści równolegle.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (kręczynka jesienna)
wystepowanie - Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
syn. Spiranthes autumnalis Rich. · Spiranthes spiralis (L.) W.D.J. Koch · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki i pastwiska, nasłonecznione zbocza, na glebach umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie obojętnym do lekko kwaśnego.
↑nie (z) kłos ± nieskręcony
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu 3-4 mm długości; warżka z zagłębieniem w nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy sosnowe i świerkowe, na glebach świeżych, ubogich i umiarkowanie żyznych, kwaśnych.
↑nie (z) łodyga naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki znacznie krótsze od zalążni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka głęboko trójdzielna
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
grupa roślin
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółtawe o miodowym zapachu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Herminium monorchis (L.) R. Br. (miodokwiat krzyżowy)
wystepowanie - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
syn. Herminium monorchis R. Br. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, trawiaste zbocza, na glebach obojętnych i lekko zasadowych, często nawapiennych, świeżych lub wilgotnych.
↑nie (z) warżka niepodzielona lub płytko ząbkowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niepozorne.
  Torfowiska.
↓nie(z) warżka tępa
↓nie(z) liści 3-7, szydlaste w rozecie
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka języczkowata, czasem niewyraźnie łatkowana, 3-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W piętrze alpejskim Tatr, na stromych zboczach i halach, na glebach nawapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.
↑nie (z) liście zwykle dwa, podługowato-lancetowate
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
XL
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
pokrój
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan 3-8 (18)-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Liparis loeselii (L.) Rich. (lipiennik Loesela)
wystepowanie - Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne łąki i torfowiska, na glebach wilgotnych i mokrych, często na pływającym ple torfowym i na średnio żyznych glebach zasobnych w węglan wapnia, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.
↑nie (z) warżka ostra, skierowana ku górze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan wielokwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka bez ostrogi, pęd bulwiasto zgrubiały u nasady
↓nie(z) liść jeden
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
pokrój
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
fragment kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wewnętrzne i zewnętrzne listki okwiatu ± tej samej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Malaxis monophyllos (L.) Sw. (wyblin jednolistny)
wystepowanie - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
syn. Malaxis monophyllos Sw. · Microstylis monophyllos (L.) Lindl. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek o szerokiej skali ekologicznej: wilgotne łąki, torfowiska, olszyny, lasy sosnowe, żyzne buczyny, zarośla, na glebach różnego typu, od suchych do wilgotnych, o różnym stopniu żyzności, od lekko kwaśnych do zasadowych.
↑nie (z) liści 2-3
Hammarbya paludosa
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
pokrój
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne listki okwiatu ok. 2×dłuższe od wewnętrznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hammarbya paludosa (L.) Kuntze (wątlik błotny)
wystepowanie - Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
syn. Malaxis paludosa (L.) Sw. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Torfowiska przejściowe, wilgotne zagłębienia śródwydmowe, pływające wyspy z torfowców. Na glebach mokrych, zwykle ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.
↑nie (z) warżka z ostrogą, pęd nie zgrubiały u nasady
Nigritella nigra (ciemnogłów wąskolistny)
Nigritella nigra (ciemnogłów wąskolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W górach Europy. Być może do odszukania w Polsce. Wysokogórskie hale, w miejscach nasłonecznionych, na glebach zasobnych w węglan wapnia.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

🌱
Jako bylina ogrodowa krajowe storczyki nie sprawdzają się. Krajowe gatunki są zwykle niepozorne i/albo wymagają specyficznych warunków trudnych do odtworzenia w ogrodzie.

space

Odrębną, trudną ale ciekawą i fascynującą grupę stanowią egzotyczne storczyki. Ich wymagania są bardzo zróżnicowane. Kolekcjonowanie ich przeważnie wymaga szklarni lub specjalnie przystosowanych fitotronów pozwalających na regulację temperatury i wilgotności powietrza w określonych cyklach.

warżka

lat. labellum; ang. labellum
Warżka (lat. labellum) to środkowy listek wewnętrznego okółka okwiatu. Warżka jest zwykle większa, barwniejsza oraz odmiennie od innych listków okwiatu, czasem w złożony sposób ukształtowana.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Orchidaceae [🔉 or·chi·da·ce·ē](pl) storczykowate · storczyki
-aceae (lat., suff.) — standardowe zakończenie nazwy jednostki taksonomicznej w randze rodziny; wymawiane -a-ce-e
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji