Rośliny polowe to rośliny uprawiane na polach ornych. Zwykle na skalę towarową. Dzieli się je na grupy w zależności od podobieństw w sposobie uprawy i użytkowania. Podobnie jak w przypadku innych uprawianych roślin, hodowlane odmiany mogą znacznie różnić się od swoich dzikich protoplastów.

okopowe korzeniowe

Rośliny okopowe to grupa wyróżniona ze względu na to, że dominującym zabiegiem agrotechnicznym jest kilkukrotne okopywanie lub obsypywanie (obradlanie) a do zbioru wymagane jest wykopywanie lub wyorywanie plonu który znajduje się pod ziemią.

strączkowe, motylkowate grubonasienne

Strączkowe (motylkowate grubonasienne) to uprawiane głównie dla bogatych w białko nasion gatunki z rodziny bobowatych (Fabaceae) (dawna nazwa rodziny - motylkowate). Użytkowane są też jako rośliny pastewne i jako zielony nawóz (z uwagi na wzbogacanie gleby w azot - dzięki symbiozie z bakteriami Rhizobium wiążacymi azot).

przemysłowe

Rośliny przemysłowe to gatunki uprawiane głównie jako surowiec dla przemysłu rolno-spożywczego. W zależności od gałęzi przemysłu dzieli się je na:

rośliny oleiste

Rośliny oleiste są uprawiane ze względu na nasiona bogate w tłuszcze które służą do produkcji olejów roślinnych. Pozostałość po oddzieleniu z nasion tłuszczu, w zależności od technologii zwana makuchem lub śrutą poekstrakcyjną, jest używana jako wysokobiałkowa pasza dla zwierząt gospodarskich.

rośliny włókniste

Rośliny włókniste są uprawiane dla uzyskania włókien roślinnych wykorzystywanych do produkcji sznurów i tkanin. Współcześnie naturalne włókna roślinne (poza nie uprawianą w naszym klimacie bawełną) są niemal zupełnie wyparte przez włókna syntetyczne, więc uprawa wielu roślin włóknistych niemal całkowicie zanikła.

rośliny specjalne

Rośliny specjalne to inne rośliny przemysłowe poza oleistymi i włóknistymi.
W przemyśle spirytusowym są wykorzystywane różne rośliny uprawne ale przede wszystkim: żyto, pszenica, kukurydza i ziemniaki.
jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare)
u
Hordeum vulgare
jęczmień zwyczajny

jęczmień jary to podstawowy surowiec dla browarnictwa
cykoria podróżnik siewna (Cichorium intybus ssp. sativum)
u
cykoria korzeniowa
stosowany jako składnik "kawy zbożowej"
objaśnienie skrótów

rośliny pastewne

Rośliny pastewne są uprawiane na paszę dla zwierząt gospodarskich. Temu celowi mogą służyć wszystkie zboża (owies, jęczmień, kukurydza, żyto, wyjątkowo pszenica), okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, niektóre rośliny oleiste w międzyplonie (rzepak, rzepik, słonecznik) oraz trawy w uprawie polowej. Roślinami pastewnymi jest także roślinność łąk i pastwisk.

inne

W uprawie polowej mogą znajdować się też warzywa, zioła przyprawowe, i lecznicze, oraz rośliny ozdobne uprawiane na nasiona lub w celu mnożenia takich organów jak cebule oraz kłącza.

międzyplony

Uprawiane pomiędzy głównymi roślinami na danym polu, zwykle w funkcji zielonego nawozu. Większość może być roślinami paszowymi w siewie czystym lub w mieszankach. Dodatkowymi funkcjami może być głuszenie chwastów, ocienianie, poprawa struktury gleby. Niekiedy mogą ograniczać czynniki chorobotwórcze np. populacje nicieni, przyczyniać się do udostępniania z gleby soli mineralnych.