atlas-roslin.pl

kwiatostan

kwiatostan

lat. inflorescentia; ang. inflorescensce; niem. Blütenstand (BStand), Infloreszenz; cz. květenstvi

kwiatostan złożony

lat. inflorescentia composita; niem. zusammengesetzter Blütenstand; cz. složené květenstvi

kwiatostan prosty

niem. einfacher Blütenstand; cz. jednoduché květenstvi
Pęd z jednym kwiatem nazywamy jednokwiatowym (nie jest to kwiatostan).
Kwiatostan to pęd kwiatonośny z więcej niż jednym kwiatem. Inaczej skupienie kwiatów ułożonych wg określonego schematu.

space

Tak samo jak pozostałe pędy rośliny osie kwiatostanu mogą być rozgałęzione monopodialnie (kwiatostany groniaste) lub sympodialnie (kwiatostany wierzchotkowe) albo kwiatostan może mieć charakter mieszany.

Kwiatostany proste mają nierozgałęzioną główną oś kwiatostanową na której bezpośrednio lub na szypułkach osadzone są pojedyncze kwiaty.
Kwiatostany złożone mają oś główną z rozgałęzieniami, tj. od osi głównej odchodzą osie boczne (te dalej też mogą być z kolei rozgałęzione lub nie). Osie ostatniego rzędu rozgałęzienia są wraz z osadzonymi na nich kwiatami kwiatostanem prostym.

kwiatostan groniasty

lat. inflorescentia racemosa; ang. racemose inflorescence, indeterminate inflorescence; cz. hroznovité (racemózni) květenstvi
kwiatostan
grono
Kwiatostany groniaste - rozgałęziają się monopodialnie tj. wierzchołek osi kwiatostanu zakończony jest długo aktywnym stożkiem wzrostu — w przypadku grona i jego prostych modyfikacji potencjalnie nigdy nie kończącym wzrostu.
Rozkwitanie w kwiatostanach ściśle groniastych następuje przeważnie dość wyraźnie w porządku tworzenia się zawiązków kwiatów, tj. od podstawy ku szczytowi, a w kwiatostanach ± spłaszczonych, takich jak np. koszyczek, od zewnątrz ku centrum.

space

Kwiatostany złożone groniaste (oś drugiego rzędu zakończona nie kwiatem lecz kwiatostanem) to: kłos złożony, baldach złożony.

space

kwiatostan wierzchotkowy

lat. inflorescentia cymosa; ang. cymose inflorescence, determinate inflorescence; niem. zymöse Blütenstand, Cymoid; cz. vrcholičnaté (cymózni) květenstvi
Kwiatostany wierzchotkowe - rozgałęziają się sympodialnie tj. szczyt każdej kolejnej osi kwiatostanu przerywa wzrost - jest zakończony kwiatem (na nim kończy się wzrost) a dalsze części kwiatostanu rozwijają się z gałązek kolejnego rzędu (zwanych także ramionami) które wyrastają poniżej terminalnego kwiatu, często z kątów liści przykwiatowych.

kwiatostany pośrednie

Kwiatostany pośrednie pomiędzy kwiatostanem groniastym a kwiatostanem wierzchotkowym mają część osi rozwijających się wg schematu grona (monopodialnie) a część wg schematu wierzchotki (sympodialnie); np. tyrs ma oś główną w schemacie grona osie boczne to wierzchotki. W literaturze nazewnictwo takich kwiatostanów bywa dalekie od precyzji, zwykle w użyciu są takie terminy jak podbaldach, wiecha, rozrzutka z dookreśleniami.

oś kwiatostanowa

niem. Blütenstandsachse, Blütenspindel, Spindel

osada

Oś kwiatostanowa to pęd w kwiatostanie. Kwiatostany proste posiadają jedną, główną oś. Kwiatostany złożone mają rozgałęzioną oś główną kwiatostanu i do kilku rzędów rozgałęzień - osi bocznych. Na osiach ostatniego rzędu bezpośrednio, lub na szypułkach są osadzone pojedyncze kwiaty.

dno kwiatostanowe

niem. Blütenboden
Dno kwiatostanowe to rozszerzony szczyt osi kwiatostanu.

space

liście przykwiatowe

niem. Hochblätter
Euphorbia pulcherrima (wilczomlecz piękny)
Euphorbia pulcherrima (wilczomlecz piękny)
Liście przykwiatowe znajdują się pod lub w obrębie kwiatostanu lub są związane z kwiatem.

space

Spełniające rolę powabni liście przykwiatowe, żółto, biało lub czerwono wybarwione, występują np. u wilczomleczy (Euphorbia).

przysadka

lat. bractea; ang. bract; niem. Deckblatt; ros. прицветники, кроющая чешуя (Carex); cz. listen (o przysadce i podsadce)

podsadka

lat. bractea; ang. bract; niem. Hüllblätter, Hochblätter, Tragblatt (TragBl); ros. прицветный лист (Carex); cz. listen (o przysadce i podsadce), primárni listen (o podsadce)
W terminologii łacińskiej, niemieckiej, angielskiej i czeskiej nie czyni się rozróżnienia pomiędzy podsadką a przysadką.
Armeria maritima ssp. elongata (zawciąg pospolity wydłużony)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
pod każdym kwiatem długie szczeciniaste przysadki
Przysadka to liść z pachwiny (kąta) którego wyrasta kwiat.

space

Podsadka to liść u podstawy całego kwiatostanu lub jego części (np. u turzyc (Carex) podsadka pod każdym kłosem w kwiatostanie).

space

podkwiatek

lat. bracteola; ang. bracteole, bractlet; niem. Vorblatt; cz. listénec

przykwiatek

[71.1] lat. prophyllum; cz. listénec
Podkwiatek (przykwiatek) to zredukowany mały błoniasty listek (lub dwa listki u dwuliściennych) wyrastający na szypule kwiatu (nie u podstawy szypuły — bo wtedy jest to przysadka).

space

okrywa

ang. involucre; niem. Involukrum; cz. obal, zákrov

dachówkowaty

lat. imbricatus; cz. střechovitý
Okrywa to nazwa zbioru listków okrywających niektóre silnie skupione kwiatostany, np. koszyczki w rodzaju zrostka zangezurska (Campanula zangezura). Listki okrywy mogą być ułożone gęsto, dachówkowato zachodząc na siebie.

space

suchobłoniasty

lat. scariosus; ang. scarious; cz. suchomázdřitý; slo. sucho blanitý;
O listkach gdy cienkie, prześwitujące, niezielone np. przydatki listków okrywy koszyczków u chabrów (Centaurea), listki okwiatu sitów (Juncus), listki okrywy koszyczka szaroty leśnej (Gnaphalium sylvaticum), przylistki koniczyny białej (Trifolium repens).

space

Powierzchnia pokryta takimi łuseczkami jest suchobłoniasto łuskowata.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji