atlas-roslin.pl

Euphorbiaceae [🔉 e͡u·for·bi·a·ce·e]

wilczomleczowate
Uwaga na sok mleczny. Zwykle jest silnie drażniący dla skóry — może wywołać długo gojące się rany a kontakt z oczami może prowadzić do poważnego uszkodzenia rogówki.
  
↓nieliście bardzo duże, dłoniasto podzielone
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty jednopłciowe, na tej samej roślinie, w górze kwiaty męskie z trwałym błoniastym okwiatem, w dole kwiaty żeńskie z nietrwałym okwiatem. Pręciki z silnie rozgałęzionymi nitkami zakończone dużą liczbą pylników.
· ta cecha diagno ...
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)
rycynus zwyczajny · (potocznie: "rącznik pospolity") · takson uprawiany
  Okazała roślina ozdobna, u nas nie zimująca.
  
  
↑nie liście nie podzielone, co najwyżej karbowane lub piłkowane
  
    
↓nierośliny z sokiem mlecznym, kwiaty w cyjacjum
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Funkcję kwiatu spełniają cyjacja — twór złożony z kwiatów bezokwiatowych: środkowego kwiatu słupkowego na długiej szypule i otaczających go zrośniętych jednopręcikowych kwiatów męskich, to wszystko otoczone wspólną okrywą ze zrośniętych podsadek; cyjacja są też wsparte zwykle żółtymi listkami okrywy imitującymi okwiat.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
    
    
↑nie bez soku mlecznego, kwiaty jednopłciowe zwykle na osobnych roślinach
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Mercurialis annua (szczyr roczny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Kwiaty z okwiatem, jednopłciowe zwykle na osobnych roślinach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...