atlas-roslin.pl

kształty 3D (łodygi i innych)

kant

lat. acies; slo. hrana
Podłużna krawędź pomiędzy dwoma sąsiadującymi powierzchniami organu.

space

obły

lat. teres; slo. oblý
Łodyga obła na przekroju poprzecznym na kształt okrągły lub szerokoeliptyczny; jest ±jednakowej grubości i bez kantów.

kanciasty

slo. hranatý

czterokanciasty

lat. quadrangularis; slo. štvorhranný

ostrokanciasty

lat. acutangulus; slo. ostrohranný

tępoczterokanciasty

lat. obtuse quadrangularis; slo. tupo štvorhranný

tępokanciasty

lat. acutangulus; slo. tupohranný

tępotrójkanciasty

lat. obtuse triangularis; slo. tupo trojhranný

trójkanciasty

lat. triangularis; slo. trojhranný

wielokanciasty

lat. multangularis; slo. mnohohranný
Łodyga kanciasta ma 2 lub większą liczbę powierzchni (ścian), stykających się w kantach (krawędziach), na przekroju poprzecznym ma kształt wielokąta lub figury o bokach ± wklęsłych lub wypukłych.

space

Łodyga tępokanciasta na kanty stępione lub zaokrąglone.

space

Łodyga czterokanciasta ma 4 ściany i 4 krawędzie; łodyga tępoczterokanciasta ma 4 tępe krawędzie.

space