atlas-roslin.pl

kształty powierzchni i przekroju łodygi

kant

lat. acies; slo. hrana;
Podłużna krawędź pomiędzy dwoma sąsiadującymi powierzchniami organu.

space

obły

lat. teres; slo. oblý;
Łodyga obła na przekroju poprzecznym na kształt okrągły lub szerokoeliptyczny; jest ±jednakowej grubości i bez kantów.

kanciasty

lat. angulosus, angulatus; slo. hranatý;

czterokanciasty

lat. quadrangularis; slo. štvorhranný;

ostrokanciasty

lat. acutangulus; slo. ostrohranný;

tępoczterokanciasty

lat. obtuse quadrangularis; slo. tupo štvorhranný;

tępokanciasty

lat. obtusangulus; slo. tupohranný;

tępotrójkanciasty

lat. obtuse triangularis; slo. tupo trojhranný;

trójkanciasty

lat. triangularis; slo. trojhranný;

wielokanciasty

lat. multangularis; slo. mnohohranný;
Łodyga kanciasta ma 2 lub większą liczbę powierzchni (ścian), stykających się w kantach (krawędziach), na przekroju poprzecznym ma kształt wielokąta lub figury o bokach ± wklęsłych lub wypukłych.

space

Łodyga tępokanciasta na kanty stępione lub zaokrąglone.

space

Łodyga czterokanciasta ma 4 ściany i 4 krawędzie; łodyga tępoczterokanciasta ma 4 tępe krawędzie.

space

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji