atlas-roslin.pl

słownik angielsko-polski

 

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· abaxial  ⟶ odosiowa strona / strony, położenie /
· acrocarpous mosses, acrocarps  ⟶ wierzchołkowozarodniowe (mchy) / mchy wierzchołkowozarodniowe (ortotropowe) /
· aculeate  ⟶ kolczasty / emergencje, kolce /
· acuminate  ⟶ zaostrzony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· acute [apex] [wierzchołek]  ⟶ ostry / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· adaxial  ⟶ przyosiowa strona / strony, położenie /
· alternate  ⟶ skrętoległe (ulistnienie) / ulistnienie, filotaksia /
· annual  ⟶ rośliny jednoroczne / formy życiowe roślin /
· anthela  ⟶ rozrzutka / kwiatostany wiechowate i złożone /
· arching, low-arching, high-arching  ⟶ łukowaty / kierunki, położenie względem ziemi /
· ascending  ⟶ podnoszący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· asperous  ⟶ szorstki / powierzchnia /
· asymmetric(al) (base)  ⟶ niesymetryczna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· attenuate  ⟶ wyciągnięta (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· awn  ⟶ ość / kwiat traw /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· balausta  ⟶ granat / Punica granatum (granatowiec właściwy) /
· basal blades  ⟶ liść odziomkowy / ulistnienie, filotaksia /
· base  ⟶ nasada / strony, położenie /
· base cordate  ⟶ sercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· base hastate  ⟶ oszczepowata / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· base reniform  ⟶ nerkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· base sagittate  ⟶ strzałkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· bract  ⟶ podsadka / kwiatostan /
· bract  ⟶ przysadka / kwiatostan /
· broadly elliptic  ⟶ szerokoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· broadly ovate  ⟶ szerokojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· bud  ⟶ pąk / pąk, pąki /
· budding  ⟶ okulizacja / szczepienie roślin, okulizacja /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· calyx  ⟶ kielich / kwiat /
· canaliculate  ⟶ rynienkowaty / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
· catkin  ⟶ bazia / kwiatostany groniaste proste /
· catkin  ⟶ kotka / kwiatostany groniaste proste /
· cauline  ⟶ listki łodygowe / budowa mchów i mszaków /
· ciliate  ⟶ orzęsiony / owłosienie /
· circular  ⟶ okrągły / kształty płaskie (liści i innych części) /
· compound leaf  ⟶ liść złożony / liście złożone /
· compound panicle  ⟶ wiecha złożona / kwiatostany wiechowate i złożone /
· compound umbel  ⟶ baldach złożony / kwiatostany groniaste proste /
· corymb, racemose corymb  ⟶ baldachogrono / kwiatostany groniaste proste /
· costa, nerve  ⟶ żebro / budowa mchów i mszaków /
· creeping  ⟶ płożący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· crenate  ⟶ karbowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· crown [drzewo]  ⟶ korona / drzewa i krzewy /
· cuneate  ⟶ klinowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· cuneiform, cuneate  ⟶ klinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· cuticle  ⟶ kutykula / powierzchnia /
· cuttings  ⟶ sadzonki pędowe / rozmnażanie roślin /
· cyme  ⟶ wierzchotka / kwiatostany wierzchotkowe /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· damp soils  ⟶ gleba wilgotna / ekologiczne liczby wskaźnikowe /
· decumbent  ⟶ pokładający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· deltoid  ⟶ jajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· descending  ⟶ zstępujący / kierunki, położenie względem ziemi /
· dichasium  ⟶ wierzchotka dwuramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· distichous  ⟶ pierzasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· division of (suckers, ...)  ⟶ podział / rozmnażanie roślin /
· dry soils  ⟶ gleba sucha / ekologiczne liczby wskaźnikowe /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· echinate  ⟶ najeżony / owłosienie /
· elliptic  ⟶ eliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· entire (margins)  ⟶ blaszka niepodzielona / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· fidelity  ⟶ wierność / fitosocjologia /
· flexuous, flexuose  ⟶ pogięty / kierunki, położenie względem ziemi /
· floccose  ⟶ kłaczkowaty / owłosienie /
· floret  ⟶ kwiat traw / kwiat traw /
· flower  ⟶ kwiat / kwiat /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· glabrous  ⟶ nagi / powierzchnia /
· glomerule, glomerulus  ⟶ kłębik / kwiatostany wierzchotkowe /
· glume  ⟶ plewa / kwiat traw /
· glutinosus  ⟶ kleisty / powierzchnia /
· grafting  ⟶ szczepienie / szczepienie roślin, okulizacja /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· hair  ⟶ włosek / włoski /
· head, capitulum, l.mn. capitula  ⟶ główka / kwiatostany groniaste proste /
· helicoid cyme  ⟶ wierzchotka śrubowa / kwiatostany wierzchotkowe /
· herb  ⟶ roślina zielna / formy życiowe roślin /
· hesperidium  ⟶ cytrus / Citrus trifoliata (pomarańcza trójlistkowa) /
· hispid  ⟶ szczotkowaty / owłosienie /
· hornworts  ⟶ glewiki / Anthocerotophyta (glewiki) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· incurved  ⟶ zagięty / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· involucre  ⟶ okrywa / kwiatostan /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· keeled  ⟶ kilowaty / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· labellum  ⟶ warżka / Orchidaceae (storczykowate) /
· lanate  ⟶ wełnisty / owłosienie /
· lanceolate  ⟶ lancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· layering  ⟶ odkłady / rozmnażanie roślin /
· leaf  ⟶ liść / liść /
· leaf segment  ⟶ odcinek [segment] / rodzaje podziałów blaszki /
· leaflet  ⟶ listek / liście złożone /
· lemma  ⟶ plewka dolna / kwiat traw /
· lepidote  ⟶ łuseczkowaty / nie włoski /
· lobe  ⟶ klapa / rodzaje podziałów blaszki /
· lodicules  ⟶ łuszczki / kwiat traw /
· long shoot  ⟶ długopęd / łodyga, pęd /
· lyrate  ⟶ lirowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· margins entire  ⟶ całobrzegi / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· meadow  ⟶ łąka / siedliska, zbiorowiska /
· mire  ⟶ bagno / mokradła /
· moist soils, fresh soils, mesic  ⟶ gleba świeża / ekologiczne liczby wskaźnikowe /
· monochasium  ⟶ wierzchotka jednoramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· muricate  ⟶ nastroszony / owłosienie /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· natural habitats  ⟶ siedlisko przyrodnicze / siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym /
· nephroid  ⟶ nerkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· nodding, nutant  ⟶ zwisły / kierunki, położenie względem ziemi /
· nut  ⟶ orzech / owoc /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· ob-  ⟶ odwrotnie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oblanceolate  ⟶ odwrotnielancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oblique (base)  ⟶ skośna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· oblong, broadly linear  ⟶ podługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oblong-elliptic  ⟶ podługowatoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obovate  ⟶ odwrotniejajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obtuse [apex]  ⟶ tępy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· obtuse [base]  ⟶ tępa / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· opposite  ⟶ naprzeciwległy / ulistnienie, filotaksia /
· orbicular  ⟶ okrągławy / kształty płaskie (liści i innych części) /
· ovate  ⟶ jajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· palea  ⟶ plewka górna / kwiat traw /
· paleaceous  ⟶ plewiasty / nie włoski /
· pandurate  ⟶ skrzypcowate / kształty płaskie (liści i innych części) /
· panicle  ⟶ wiecha / kwiatostany wiechowate i złożone /
· papilla  ⟶ papilla / nie włoski /
· papillose  ⟶ brodawkowana / budowa mchów i mszaków /
· papillose  ⟶ z papillami / nie włoski /
· pasture  ⟶ pastwisko / siedliska, zbiorowiska /
· pectinate  ⟶ grzebieniasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· pendulous, pendant, pendent, hanging  ⟶ zwieszony / kierunki, położenie względem ziemi /
· perennial  ⟶ bylina / formy życiowe roślin /
· pinnatifid  ⟶ pierzastodzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· plane, flat, level, even  ⟶ płaski / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
· pleiochasium  ⟶ wierzchotka wieloramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· pleurocarpous mosses, pleurocarps  ⟶ bocznozarodniowe (mchy) / mchy bocznozarodniowe (plagiotropowe) /
· prickle  ⟶ kolec / emergencje, kolce /
· priority natural habitats  ⟶ siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym / siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym /
· prostrate, procumbent  ⟶ rozesłany / kierunki, położenie względem ziemi /
· pruinose  ⟶ oszroniony / powierzchnia /
· pubescence  ⟶ omszenie / powierzchnia /
· pubescent  ⟶ omszony / owłosienie /
· pulverulent  ⟶ oprószony / nie włoski /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· raceme  ⟶ grono / kwiatostany groniaste proste /
· rachilla  ⟶ osadka / kwiat traw /
· reclinate  ⟶ odwrócony / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· recurved  ⟶ odgięty / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· reed-bed  ⟶ szuwar / formy życiowe roślin /
· rhombic  ⟶ rombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· rhomboid, rhomboidiform  ⟶ odwrotniejajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· root  ⟶ korzeń / korzeń /
· root-crown  ⟶ głowa korzeniowa / głowa korzeniowa /
· rounded [base]  ⟶ zaokrąglona / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· scale  ⟶ łuska / liść /
· scape  ⟶ głąbik / łodyga, pęd /
· scarification  ⟶ skaryfikacja / rozmnażanie roślin /
· scion  ⟶ zraz / szczepienie roślin, okulizacja /
· scorpioid cyme  ⟶ skrętek / kwiatostany wierzchotkowe /
· seed sown  ⟶ wysiew / rozmnażanie roślin /
· sericeous  ⟶ jedwabisty / owłosienie /
· serrate  ⟶ piłkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· setaceous, setiform [2D]  ⟶ szczecinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· shoot  ⟶ łodyga zielna / łodyga, pęd /
· shoot  ⟶ pęd / łodyga, pęd /
· sinuous, wavy  ⟶ esowaty / kierunki, położenie względem ziemi /
· spadix  ⟶ kolba / kwiatostany groniaste proste /
· spathe  ⟶ pochwa kwiatostanowa / Araceae (obrazkowate) /
· spatulate  ⟶ łopatkowate / kształty płaskie (liści i innych części) /
· species  ⟶ gatunek / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· species name  ⟶ nazwa gatunku / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· specific epithet  ⟶ epitet gatunku / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· spike  ⟶ kłos / kwiatostany groniaste proste /
· spikelet  ⟶ kłosek / kwiat traw /
· spine, thorn  ⟶ cierń / modyfikacje pędu /
· spur  ⟶ ostroga / kwiat /
· squamose  ⟶ łuskowaty / nie włoski /
· stem  ⟶ łodyga / łodyga, pęd /
· steril  ⟶ płonny / łodyga, pęd /
· stock, rootstock  ⟶ podkładka / szczepienie roślin, okulizacja /
· strigose  ⟶ zgrzebłowaty / owłosienie /
· subulate  ⟶ szydlasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· sucker  ⟶ odrost korzeniowy / formy życiowe roślin /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· thyrse  ⟶ tyrs / kwiatostany wiechowate i złożone /
· tomentose  ⟶ kutnerowaty / owłosienie /
· toothed  ⟶ ząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· trichome  ⟶ trichom / powierzchnia /
· trifoliate  ⟶ trójlistkowy / liście złożone /
· truncate [apex]  ⟶ ucięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· truncate [base]  ⟶ ucięta / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· trunk  ⟶ pień / drzewa i krzewy /
· tufa  ⟶ trawertyn / mokradła /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· umbel  ⟶ baldach / kwiatostany groniaste proste /
· upright, erect  ⟶ wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· vein  ⟶ żyłka / użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej /
· verruca, wart  ⟶ brodawka / nie włoski /
· viscous  ⟶ lepki / powierzchnia /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
· wet soils  ⟶ gleba mokra / ekologiczne liczby wskaźnikowe /
· wetland  ⟶ mokradła / mokradła /
· whip grafting  ⟶ szczepienie przez stosowanie / szczepienie roślin, okulizacja /
· whorl, verticil  ⟶ okółek / ulistnienie, filotaksia /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji