atlas-roslin.pl

słownik angielsko-polski

 

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
achenium — niełupka
acrocarpous mosses, acrocarps — wierzchołkowozarodniowe (mchy)
actinomorphic — promienisty
acuminate — zaostrzony
acute [apex] — ostry
adventitious root — korzeń przybyszowy
anthela — rozrzutka
anthern — pylnik
arching, low-arching, high-arching — łukowaty
ascending — podnoszący się
asymmetric(al) (base) — niesymetryczna (nasada)
awn — ość
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
basal blades — liść odziomkowy
base — nasada
base cordate — sercowata (nasada)
base hastate [nasada]oszczepowata
base reniform — nerkowata (nasada)
base sagittate — strzałkowata (nasada)
bisexual — kwiaty obupłciowe
bract — podsadka
bract — przysadka
bracteole, bractlet — podkwiatek
broadly elliptic — szerokoeliptyczny
broadly ovate — szerokojajowaty
bud — pąk
budding — okulizacja
buttress — korzeń szkarpowy
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
calyx — kielich
capsule — torebka
carpel — owocolistek
catkin — bazia
catkin — kotka
cauline — listki łodygowe
characteristic species combination — charakterystyczna kombinacja gatunków
ciliate — orzęsiony
circular — okrągły
cladode (pl. cladodes) — gałęziak
claw — paznokieć
companions species — gatunek towarzyszący
compound leaf — liść złożony
compound panicle — wiecha złożona
compound umbel — baldach złożony
connective — łącznik
corolla [kwiat]korona
corymb, racemose corymb — baldachogrono
costa, nerve — żebro
creeping — płożący się
crenate — karbowany
crown [drzewo]korona
crown, corona — koronka
crozier — pastorał
cuneate — klinowata (nasada)
cuticle — kutykula
cuttings — sadzonki pędowe
cuttings from ripened wood — sadzonki pędowe zdrewniałe
cyme — wierzchotka
cymose inflorescence, determinate inflorescence — kwiatostan wierzchotkowy
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
damp soils — gleba wilgotna
decumbent — pokładający się
descending — zstępujący
differential species — gatunek wyróżniający
distichous — pierzasto-
division of (suckers, ...) — podział
dry dehiscent fruit, pod — owoc suchy pękający
dry soils — gleba sucha
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
elliptic — eliptyczny
entire (margins) — blaszka niepodzielona
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
fibrous roots — system korzeniowy wiązkowy
fidelity — wierność
filament — nitka pręcika
flexuous, flexuose — pogięty
floret — kwiat traw
flover bud, floral bud — pąk kwiatowy
flower — kwiat
follicle — mieszek
fornices — osklepka
frond [paproć]liść
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
glabrate, glabrescent — łysy
glabrous — nagi
glandular hair — gruczołowaty (włosek)
glomerule, glomerulus — kłębik
glume — plewa
grafting — szczepienie
grain — ziarno pyłku
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
hair — włosek
head — główka
helicoid cyme — wierzchotka śrubowa
hooked hair, uncinate hair — haczykowaty (włosek)
hornworts — glewiki
hypogynous — słupek górny
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
incurved — zagięty
indumentum, indument [owłosienie]pokrycie
involucre [kwiat]okrywa
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
labellum — warżka
lanceolate — lancetowaty
layering — odkłady
leaf — liść
leaf blade, leaf lamina — blaszka liściowa
leaf segment — odcinek [segment]
leaflet — listek
legume — strąk
lemma — plewka dolna
lobe — klapa
lodicules — łuszczki
long shoot — długopęd
lyrate — lirowaty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
margins entire — blaszka całobrzega
moist soils, fresh soils, mesic — gleba świeża
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
N-merous — N-krotność
natural habitats — siedlisko przyrodnicze
nephroid — nerkowaty (liść)
nodding, nutant — zwisły
normal hair [włosek]prosty
nut — orzech
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
ob- — odwrotnie-
oblanceolate — odwrotnielancetowaty
oblique (base) — skośna (nasada)
oblong, broadly linear — podługowaty
oblong-elliptic — podługowatoeliptyczny
obovate — odwrotniejajowaty
obtuse [apex] [wierzchołek]tępy
obtuse [base] [nasada]tępa
orbicular — okrągławy
ovary — zalążnia
ovate — jajowaty
ovule — zalążek
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
palea — plewka górna
pandurate — skrzypcowate
panicle — wiecha
papilla — papilla
papillose — z papillami
papillose [mech]brodawkowana
papillulose — z drobniutkimi papillami
pectinate, zygomorphic — grzbiecisty
pedicel, flower-stalk — szypułka kwiatu
pedicel, pedicle, stalk — szypułka
peduncle, stalk — szypuła
pendulous, pendant, pendent, hanging — zwieszony
perennial — bylina
perianth — okwiat podwójny
perianth segment — listek okwiatu
perianth, perigon — okwiat
perigon — okwiat pojedynczy
petal — płatki korony
petiolate leaves — liść ogonkowy
petiole — ogonek liściowy
pinnatifid — pierzastodzielny
pistil — słupek
pleiochasium — wierzchotka wieloramienna
pleurocarpous mosses, pleurocarps — bocznozarodniowe (mchy)
plumose hair — pierzasty (włosek)
prickle, thorn — cierń
primary root — system korzeniowy palowy
prostrate, procumbent — rozesłany
pruinose — oszroniony
pubescence — omszenie
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
raceme — grono
racemose inflorescence, indeterminate inflorescence — kwiatostan groniasty
rachilla — osadka
recurved — odgięty
rhizome, rootstock, rootstalk — kłącze
root — korzeń
root-crown — głowa korzeniowa
rounded [base] [nasada]zaokrąglona
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
scale — łuska
scape — głąbik
scarification — skaryfikacja
scarious — suchobłoniasty
scion — zraz
scorpioid cyme — skrętek
seed sown — wysiew
sepals — działki
serrate — piłkowany
sessile — liść siedzący
shoot — łodyga zielna
shoot — pęd
short-shoot, spur shoot — krótkopęd
simple leaf — liść pojedynczy
sinuous, wavy — esowaty
soft-stem cuttings — sadzonki pędowe zielne
spadix — kolba
spatulate — łopatkowate
species — gatunek
species name — nazwa gatunku
specific epithet — epitet gatunku
spike — kłos
spikelet — kłosek
spine, thorn — kolec
spur [3D]ostroga
stamen — pręcik
staminodium — prątniczki
stellate hair — gwiazdkowaty (włosek)
stem — łodyga
steril — płonny
stigma — znamię słupka
stinging hair — parzący (włosek)
stipule — przylistki
stock, rootstock — podkładka
stratification (cold s., warm s.) — stratyfikacja
style — szyjka słupka
subulate — szydlasty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
thyrse — tyrs
tomentose — kutnerowaty
toothed — ząbkowany
trichome — trichom
trifoliate — trójlistkowy
truncate [apex] [wierzchołek]ucięty
truncate [base] [nasada]ucięta
trunk — pień
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
umbel — baldach
upright, erect — wzniesiony
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
vein — żyłka
verruca, wart — brodawka
verrucose, verrucate, warty — brodawkowaty
verruculose — drobno brodawkowaty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W
wet soils — gleba mokra
whorl, verticil — okółek
whorled, verticillate — okółkowe (ulistnienie)
A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W