atlas-roslin.pl

słownik słowacko-polski

· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
báza šípovita — strzałkowata (nasada)
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
apikálny, vrcholový — wierzchołkowy (apikalny)
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
báza — nasada
báza klinovita — klinowata (nasada)
báza obličkovita — nerkowata (nasada)
báza oštepovita — oszczepowata
báza pretiahnuta — wyciągnięta (nasada)
báza srdcovita — sercowata (nasada)
báza uškata — uszkowata (nasada)
báza vykrojena — zatokowata (nasada)
báza zúžena — zwężona (nasada)
bližší — bliższy
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
čiarkovito podlhovastý — równowąskopodługowaty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
divergencia — dywergencja
dolný — dolny
dolu — w dole
dolu — ku dołowi
dvojradovo striedavé listy — naprzemianległe (ulistnienie)
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
elipsovitý — eliptyczny
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
genetická špirála — helisa genetyczna
gynofor — gynofor
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
hore — w górze
hore — ku górze
horný — górny
hrana — kant
hranatý — kanciasty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
konár — konar, gałęź
konárik — gałązka
koncový, vrcholový — wierzchołkowy (końcowy)
končistý [vrchol] — ostry
kopijovitý — lancetowaty
koreňová hlava — głowa korzeniowa
kôstka — pestka
kôstkovica — pestkowiec
kvetná čiaška — receptakulum
kvetná stopka — szypułka kwiatu
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
lalok — klapa
listy krížmo protistojé — nakrzyżległe (ulistnienie)
lôžko (kvetné) — dno kwiatowe
lôžko úboru — dno koszyczka
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
medzi — między
mnohohranný — wielokanciasty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
nad — nad
najvyšší — najwyższy
naspodku — na dole
nažka — niełupka
nesúmerna (báza) — niesymetryczna (nasada)
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
obal plodu — hypancjum
oblý — obły
obrátene — odwrotnie-
obrátene vajcovitý — odwrotniejajowaty
okrúhlasta [báza] — zaokrąglona
okrúhlasto vajcovitý — okrągłojajowaty
okrúhlastý — okrągławy
okrúhlý — okrągły
ortostich — prostnica
ostrohranný — ostrokanciasty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
pabyľka — łodyżka
pabyľka a lístky — pęd
papraslen — nibyokółek kwiatowy
pár prostistojných listov — para liści naprzeciwległych
piestik — słupek
plodolist, karpel — owocolistek
plodstvo — owoc zbiorowy
plytko srdcovita (báza) — płytkosercowata (nasada)
podlhovastý — podługowaty
praslen — okółek
praslenowé listy — okółkowe (ulistnienie)
priečne — poprzecznie-
priečne okrúhlastý — poprzecznieokrągławy
prostredný — środkowy
protisotjné listy — naprzeciwległe (liście)
prtupý [vrchol] — stępiony
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
srdcovitý (list) — sercowaty (liść)
stlačene — spłaszczono-
stonka — łodyga
stonková čiaška — kupula
stopka — szypułka
striedavé listy — skrętoległe (ulistnienie)
súplodie — owocostan
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
šikma (báza) — skośna (nasada)
široko — szeroko-
široko elipsovitý — szerokoeliptyczny
široko vajcovitý — szerokojajowaty
štvorhranný — czterokanciasty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
torjradovo striedavé listy — skrętoległe trójrzędowe ulistnienie
trojhranný — trójkanciasty
tupa [báza] — tępa
tupo končistý [vrchol] — tępawy
tupo štvorhranný — tępoczterokanciasty
tupo trojhranný — tępotrójkanciasty
tupohranný — tępokanciasty
tupý [vrchol] — tępy
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
uhol divergencie — kąt dywergencji
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
úkrojek — odcinek [segment]
úsko — wąsko-
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
ušká, uško — uszka
uťatá [báza] — ucięta
uťatý [vrchol] — ucięty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
úzko elipsovitý — wąskoeliptyczny
úzko kopijovitý — wąskolancetowaty
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
vajcovitý — jajowaty
vrchol — wierzchołek
vrcholový meristém — wierzchołek wzrostu
výhonok — pęd
výkrojok — wcięcie [tępe]
vzdialenejší — dalszy
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
zárez — wcięcie [duże]
zdanlivo praslenové listy — nibyokółkowe (ulistnienie)
zdanlivý praslen — nibyokółek (liściowy)
zub — ząb
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
žilna — żyłka
žilnatina — użyłkowanie
· A · B · Č · D · E · G · H · K · L · M · N · O · P · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · V · Z · Ž