atlas-roslin.pl

słownik słowacko-polski

A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· báza  ⟶ nasada / strony, położenie /
· báza klinovita  ⟶ klinowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza obličkovita  ⟶ nerkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza oštepovita  ⟶ oszczepowata / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza pretiahnuta  ⟶ wyciągnięta (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza srdcovita  ⟶ sercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza šípovita  ⟶ strzałkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza uškata  ⟶ uszkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza vykrojena  ⟶ zatokowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báza zúžena  ⟶ zwężona (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· bezbranný  ⟶ bezbronny / powierzchnia /
· blanitý  ⟶ błoniasty / konsystencja /
· bližší  ⟶ bliższy / strony, położenie /
· brada  ⟶ broda / owłosienie /
· bradatý  ⟶ brodaty / owłosienie /
· bradavička  ⟶ brodawka / nie włoski /
· brvitý  ⟶ orzęsiony / owłosienie /
· byľ  ⟶ łodyga zielna / łodyga, pęd /
· bylinný  ⟶ zielny / konsystencja /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· celistvookrajový  ⟶ całobrzegi / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· čiarkovito podlhovastý  ⟶ równowąskopodługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· čiarkovitý  ⟶ równowąski / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· deltoidovitý  ⟶ odwrotniejajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· divergencia  ⟶ dywergencja / ulistnienie, filotaksia /
· dolný  ⟶ dolny / strony, położenie /
· dolu  ⟶ w dole / strony, położenie /
· dolu  ⟶ ku dołowi / kierunki, położenie względem ziemi /
· drapľavý  ⟶ chropowaty / powierzchnia /
· drevnatý  ⟶ drzewiasta / konsystencja /
· drsný  ⟶ szorstki / powierzchnia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· elipsovitý  ⟶ eliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· emergencia  ⟶ emergencja / emergencje, kolce /
· esovito sprehýbaný  ⟶ esowaty / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· genetická špirála  ⟶ helisa genetyczna / ulistnienie, filotaksia /
· geotropický  ⟶ geotropowy / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· habitus krov  ⟶ pokrój krzewu / drzewa i krzewy /
· hladký  ⟶ równy / powierzchnia - faktura bez pokrycia /
· hlávka  ⟶ główka / kwiatostany groniaste proste /
· hodvábny  ⟶ jedwabisty / owłosienie /
· holý  ⟶ nagi / powierzchnia /
· hore  ⟶ w górze / strony, położenie /
· hore  ⟶ ku górze / kierunki, położenie względem ziemi /
· horný  ⟶ górny / strony, położenie /
· hrana  ⟶ kant / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· hranatý  ⟶ kanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· huňatý  ⟶ kosmaty / owłosienie /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· jemne ryhovaný  ⟶ porysowany / powierzchnia - faktura bez pokrycia /
· ježatý  ⟶ najeżony / owłosienie /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· klinovitý  ⟶ klinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kmeň  ⟶ pień / drzewa i krzewy /
· konáre, konár  ⟶ gałęzie / drzewa i krzewy /
· končistý [vrchol] [wierzchołek]  ⟶ ostry / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· kopijovitý  ⟶ lancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kosoštvorcový  ⟶ rombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kutikula  ⟶ kutykula / powierzchnia /
· kýlnatý  ⟶ kilowaty / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· lalok  ⟶ klapa / rodzaje podziałów blaszki /
· lepkavý  ⟶ lepki / powierzchnia /
· lúkovitý  ⟶ łukowaty / kierunki, położenie względem ziemi /
· lysý  ⟶ łysy / powierzchnia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· medzi  ⟶ między / strony, położenie /
· mnohohranný  ⟶ wielokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· múčnatý  ⟶ mączysty / konsystencja /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· nad  ⟶ nad / strony, położenie /
· najvyšší  ⟶ najwyższy / strony, położenie /
· naspäť ohnutý, naspäť zakrivený  ⟶ odwrócony / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· naspodku  ⟶ na dole / strony, położenie /
· nesúmerna (báza)  ⟶ niesymetryczna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· oblý  ⟶ obły / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· obrátene  ⟶ odwrotnie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obrátene vajcovitý  ⟶ odwrotniejajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· odenie  ⟶ pokrycie / powierzchnia /
· odosová strana  ⟶ odosiowa strona / strony, położenie /
· ohnutý, zakrivený  ⟶ wygięty / kierunki, położenie względem ziemi /
· oinovatený  ⟶ oszroniony / powierzchnia /
· okrúhlasta [báza]  ⟶ zaokrąglona / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· okrúhlasto vajcovitý  ⟶ okrągłojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· okrúhlastý  ⟶ okrągławy / kształty płaskie (liści i innych części) /
· okrúhlý  ⟶ okrągły / kształty płaskie (liści i innych części) /
· ortostich  ⟶ prostnica / ulistnienie, filotaksia /
· ortotropický  ⟶ ortotropowy / kierunki, położenie względem ziemi /
· oslovitý  ⟶ jajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· osteň  ⟶ kolec / emergencje, kolce /
· ostnatý  ⟶ kolczasty / emergencje, kolce /
· ostrohranný  ⟶ ostrokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· otrubnatý  ⟶ otrębiasty / nie włoski /
· ovisnutý  ⟶ zwisły / kierunki, położenie względem ziemi /
· ozbrojený  ⟶ uzbrojony / powierzchnia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· pabyľka  ⟶ łodyżka / budowa mchów i mszaków /
· pabyľka a lístky [mech]  ⟶ pęd / budowa mchów i mszaków /
· páperistý  ⟶ omszony / owłosienie /
· papílka  ⟶ papilla / nie włoski /
· papilózny  ⟶ z papillami / nie włoski /
· papraslen  ⟶ nibyokółek kwiatowy / kwiatostany wierzchotkowe /
· plagiotropický  ⟶ plagiotropowy / kierunki, położenie względem ziemi /
· plevina  ⟶ plewka / kwiat traw /
· plevinatý  ⟶ plewiasty / nie włoski /
· plochý  ⟶ płaski / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
· plsť  ⟶ kutner / owłosienie /
· plstnatý  ⟶ kutnerowaty / owłosienie /
· plytko srdcovita (báza)  ⟶ płytkosercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· podlhovastý  ⟶ podługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· podzemok  ⟶ kłącze / modyfikacje pędu /
· pomúčený  ⟶ omączony / nie włoski /
· praslen  ⟶ okółek / ulistnienie, filotaksia /
· previsnutý  ⟶ zwieszony / kierunki, położenie względem ziemi /
· priečne  ⟶ poprzecznie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· priečne okrúhlastý  ⟶ poprzecznieokrągławy / kształty płaskie (liści i innych części) /
· priosová strana  ⟶ przyosiowa strona / strony, położenie /
· prízemna ružica  ⟶ różyczka liściowa / ulistnienie, filotaksia /
· prostredný  ⟶ środkowy / strony, położenie /
· protisotjné listy  ⟶ naprzeciwległy / ulistnienie, filotaksia /
· prtupý [vrchol]  ⟶ stępiony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· rebernatý  ⟶ żeberkowany / powierzchnia - faktura bez pokrycia /
· rovný  ⟶ prosty / kierunki, położenie względem ziemi /
· rozkonárenie  ⟶ rozgałęzianie się / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· ryhovaný  ⟶ bruzdkowany / powierzchnia - faktura bez pokrycia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· sprehýbaný  ⟶ pogięty / kierunki, położenie względem ziemi /
· srdcovitý (list)  ⟶ sercowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· srstnatý  ⟶ szczotkowaty / owłosienie /
· stiahnuta  ⟶ ściągnięta (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· stlačene  ⟶ spłaszczono- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· stonka  ⟶ łodyga / łodyga, pęd /
· stvol  ⟶ głąbik / łodyga, pęd /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· šikma (báza)  ⟶ skośna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· šikmý  ⟶ ukośny / kierunki, położenie względem ziemi /
· široko  ⟶ szeroko- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· široko elipsovitý  ⟶ szerokoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· široko vajcovitý  ⟶ szerokojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· štetinovitý [2D]  ⟶ szczecinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· štica  ⟶ czuprynka / owłosienie /
· štvorhranný  ⟶ czterokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· šupinatý  ⟶ łuskowaty / nie włoski /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· trichóm  ⟶ trichom / powierzchnia /
· tŕň  ⟶ cierń / modyfikacje pędu /
· tŕnitý  ⟶ ocierniony / owłosienie /
· trojhranný  ⟶ trójkanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· tuho vzpriamený, tuho priamy  ⟶ prosto wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
· tupa [báza]  ⟶ tępa / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· tupo končistý [vrchol]  ⟶ tępawy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· tupo štvorhranný  ⟶ tępoczterokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· tupo trojhranný  ⟶ tępotrójkanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· tupohranný  ⟶ tępokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi; kształty 3D /
· tupý [vrchol]  ⟶ tępy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· tvar koruny  ⟶ kształt korony / drzewa i krzewy /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· úbor  ⟶ koszyczek / kwiatostany groniaste proste /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· uhol divergencie  ⟶ kąt dywergencji / ulistnienie, filotaksia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· úkrojek  ⟶ odcinek [segment] / rodzaje podziałów blaszki /
· úsko  ⟶ wąsko- / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· ušká, uško  ⟶ uszka / liście u traw /
· uťatá [báza]  ⟶ ucięta / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· uťatý [vrchol]  ⟶ ucięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· úzko elipsovitý  ⟶ wąskoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· úzko kopijovitý  ⟶ wąskolancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· uzol, nodus  ⟶ węzeł / ulistnienie, filotaksia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· vajcovitý  ⟶ jajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· veľmi hladký  ⟶ wygładzony / powierzchnia - faktura bez pokrycia /
· vlasatý  ⟶ długowłosy / owłosienie /
· vlnatý  ⟶ wełnisty / owłosienie /
· vodorovný, horizontálny  ⟶ poziomy / kierunki, położenie względem ziemi /
· vrchol  ⟶ wierzchołek / strony, położenie /
· výhonok  ⟶ pęd / łodyga, pęd /
· výkrojok  ⟶ wcięcie [tępe] / rodzaje podziałów blaszki /
· vystúpavý  ⟶ podnoszący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· vzdialenejší  ⟶ dalszy / strony, położenie /
· vzpriamený  ⟶ wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· zamatový  ⟶ aksamitny / owłosienie /
· zárez  ⟶ wcięcie [duże] / rodzaje podziałów blaszki /
· zárez  ⟶ wcięcie [drobne] / rodzaje podziałów blaszki /
· zostúpavý  ⟶ zstępujący / kierunki, położenie względem ziemi /
· zrnitý  ⟶ ziarnisty / konsystencja /
· zrnitý  ⟶ ziarenkowaty / nie włoski /
· zub  ⟶ ząb / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· zvislý, vertikálny  ⟶ pionowy / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
· žilna  ⟶ żyłka / użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej /
· žilnatina  ⟶ użyłkowanie / użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej /
· žliabkatý  ⟶ rynienkowaty / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
A · B · C · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · Ú · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji