atlas-roslin.pl

rośliny synantropijne

rośliny ruderalne

Wiele gatunków roślin synantropijnych to mniej lub bardziej zadomowione gatunki obcego pochodzenia. Bardzo ważną grupę roślin synantropijnych stanowią chwasty tj. rośliny niepożądane w uprawach.
Rośliny synantropijne to inaczej rośliny towarzyszące człowiekowi - rośliny siedlisk synantropijnych.

space

Te które rosną na terenach o charakterze antropogenicznym tj. o charakterze nadanym w znacznym stopniu przez człowieka - np. na terenach uprawnych (siedliska segetalne) to rośliny segetalne, z gospodarczego punktu widzenia są to chwasty upraw.

space

Specyficzną grupą gatunków synantropijnychgatunki inwazyjne.

objaśnienie skrótów
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji