Oczko wodne jest elementem ogrodu, niewielkim zbiornikiem wodnym, w którym bytują rośliny wodne i błotne.

strefa nabrzeżna A (przy zbiorniku, wyraźnie powyżej lustra wody)

Niezalewane najbliższe otoczenie zbiornika / oczka wodnego. Gleba wilgotna lub tylko świeża. Mikroklimat specyficzny, z wysoką wilgotnością powietrza, w przypadku większych zbiorników wody niż oczko, także z nieco niższą temperaturą i dłużej utrzymującą się rosą. Część gatunków tej strefy może też rosnąć w strefie błotnej ("przybrzeżne sitowie") na poziomie tafli wody lub do głębokości kilku cm (patrz kolejny akapit).
objaśnienie skrótów

zakorzeniające się, strefa głęboka; "właściwe rośliny wodne"

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji