astatyczny

Astatyczne zbiorniki wodne cechują się silnie zmiennym poziomem wody, mogą też okresowo wysychać.

starorzecze

Zwykle niewielkich rozmiarów, wydłużony, zwykle sierpowatego kształtu zbiornik słodkowodny, leżący w dolinie rzeki, powstały przez odcięcie części koryta rzeki w procesie meandrowania głównego nurtu rzeki.

space

torfianka

Torfianka to niewielki zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego, powstały w dole po wybraniu torfu. Z uwagi na miejsce, zwykle woda jest nasycona kwasami humusowymi i siedlisko to ma charakter dystroficzny.

gytia

Gytia to rodzaj osadu jeziornego, analogicznego do torfu ale powstającego pod wodą, w warunkach dobrego natlenienia (przy braku tlenu powstaje koloidalny, mulasty osad dy).

space

Barwa gytii jest szara; jej konsystencja mniej lub bardziej ilasto-mazista lub szklista, w zależności od wielkości i stopnia rozłożenia szczątków organizmów.

dy

Rodzaj organicznego lub organiczno-mineralnego osadu jeziornego, o charakterze koloidalnym i strukturze mułu lub szlamu, powstający w warunkach braku tlenu (w warunkach tlenowych powstaje analogiczny osad zwany gytią).

detrytus

lat. detritus - roztarty, rozdrobniony
Detrytus to termin określający martwe szczątki organiczne. Z detrytusu o ile nie ulegnie rozłożeniu przez detrytofagi (organizmy żywiące się detrytusem, głównie bakterie i grzyby) tworzą się osady organiczne np. torf, gytia, dy.

pleuston

Pleustonem określa się organizmy (głównie rośliny) bytujące na powierzchni wody lub tuż po nią, np. z pleustonu utworzone są zbiorowiska "rzęs" All.Lemnion minoris.

litoral (strefa przybrzeżna)

Litoralem, inaczej strefą przybrzeżną określa się tę część zbiornika wodnego, przylegającą do lądu, do dna której dociera wystarczająca ilość światłą dla życia roślin, tj. mogą w niej żyć rośliny zakorzenione na dnie.

lądowienie (lądowacenie)

Lądowienie to proces wypłycania zbiornika wodnego którego końcowym etapem jest jego zanik i przejście w formę lądową.

space

Często lądowanie jest wynikiem procesu sukcesji ekologicznej. Dokonuje się w głównej mierze w drodze zarastania zbiornika; następuje stopniowe wypłycanie zbiornika przez wypełnianie go osadami organicznymi: gytią lub torfem, powstałymi z produkowanej przez roślinność biomasy.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji