atlas-roslin.pl

kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych)

ostry

lat. acutus [apex]; ang. acute [apex]; niem. spitz; ros. острая [верхушка]; cz. špičatý [vrchol]; slo. končistý [vrchol];

stępiony (przytępiony)

lat. obtusatus [apex]; slo. prtupý [vrchol];

tępawy

lat. obtuse acutus; slo. tupo končistý [vrchol];

tępy

lat. obtusus [apex]; ang. obtuse [apex]; niem. stumpf [Spitze]; cz. tupý [vrchol]; slo. tupý [vrchol];
Fagus silvatica
kwiaty
Z wierzchołkiem ostrym mamy do czynienia, gdy ma kształt ±trójkątny (tworzące go boki są proste lub nieznacznie wypukłe) i schodzą się pod kątem <45°.

space

Wierzchołek stępiony jest w obrysie ostry ale na samym szczycie zaokrąglony.

space

Tępy wierzchołek nie jest ostry lecz zaokrąglony, boki nie tworzą konta ostrego; ma formę mniej lub bardziej stromego łuku.

space

zaostrzony

lat. acuminatus; ang. acuminate; niem. zugespitzt; cz. zešpičatělý

nagle zaostrzony

stopniowo zaostrzony

szczeciniasto zaostrzony

sztyletowato zaostrzony

zakończenie liścia
nagle zaostrzone
zakończenie liścia
stopniowo zaostrzone
zakończenie liścia
sztyletowate
zakończenie liścia
szczeciniasto zaostrzone
Zakończenie blaszki liściowej stopniowo zwężające się w dłuższy szpiczasty koniec o ostrym wewnętrznym kącie. Krawędź blaszki w strefie zwężania się jest wklęsła. W zależności od dynamiki zwężania się (a więc i krzywizny wklęśnięcia) mówimy o nagle zaostrzonym lub stopniowo zaostrzonym.

space

Szczecinasto zaostrzone jest długie i bardzo wąskie (jak gruby włos - szczecina).

włosowate zakończenie

niem. haarspitzig
Carduus acanthoides
ciernie kończące poszczególne odcinki blaszki liściowej (niem. dornspitzig)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
długie włosowate wyrostki na końcu liści (niem. haarspitzig)

nasadzone ostrze

lat. folium mucronatum; niem. mit augesetzter Spitze, bespitzt, kleinspitzig; cz. hrotitý
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z mięsistym (nie tworzonym przez nerw główny) ostrym wyrostkiem.

kończyk

niem. Stachelspitze

tępy z kończykiem

niem. stachelspitzig
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z bardzo krótkim ostrym wyrostkiem (kończykiem) który jest końcową, wychodzącą poza blaszkę liściową, częścią nerwu głównego.

space

zaokrąglony

lat. rotundatus [apex]; niem. abgerundet; cz. zaokruhlený [vrchol]

ucięty

lat. truncatus [apex]; ang. truncate [apex]; niem. gestutzt; cz. uťatý [vrchol]; slo. uťatý [vrchol];
Wierzchołek zaokrąglony to mający kształt regularnego łuku. Taki wierzchołek można też określić jako tępy.

space

Jeśli ucięty wierzchołek jest pofalowany to nazywany jest wygryzionym (lat. apex erosus); gdy szczyty falek są ostre, falki są ząbkami; tego rodzaju wierzchołek jest wygryzionoząbkowany (lat. apex eroso-dentatus).

kapturkowate

niem. kapuzenförmig; cz. kápovitý
Gagea lutea (złoć żółta)
szczyt liścia
Brzegi blaszki nachylone ku sobie i zrośnięte przy końcu tworzące rodzaj kapturu.

wycięty

lat. folium emarginatum; niem. ausgerandet; cz. vykrojený
zakończenie liścia
zakończenie liścia
Alnus glutinosa (olsza czarna)
gałązka z rozwijającymi się kwiatostanami męskimi i żeńskimi oraz niedojrzałymi szyszeczkami
Zakończenie tępe i pośrodku cofnięte - z wycięciem. Jeśli wycięcie jest stosunkowo niewielki i płytkie to można mówić o zakończeniu wykrojonym (tak u Mowszowicza).
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji