atlas-roslin.pl

kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych)

liść liść liść liśćliśćkształty płaskie (liści i innych części)kształty nasady organów płaskich (liścia i innych)

ostry

lat. acutus [apex]; ang. acute [apex]; niem. spitz; ros. острая [верхушка]; cz. špičatý [vrchol]; slo. končistý [vrchol];

stępiony (przytępiony)

lat. obtusatus [apex]; slo. prtupý [vrchol];

tępawy

lat. obtuse acutus; slo. tupo končistý [vrchol];

tępy [wierzchołek]

lat. obtusus [apex]; ang. obtuse [apex]; niem. stumpf [Spitze]; cz. tupý [vrchol]; slo. tupý [vrchol];
Fagus silvatica
Z wierzchołkiem ostrym mamy do czynienia, gdy ma kształt ±trójkątny (tworzące go boki są proste lub nieznacznie wypukłe) i schodzą się pod kątem <45°.

space

Wierzchołek stępiony jest w obrysie ostry ale na samym szczycie zaokrąglony.

space

Tępy wierzchołek nie jest ostry lecz zaokrąglony, boki nie tworzą konta ostrego; ma formę mniej lub bardziej stromego łuku.

space

zaostrzone

lat. acuminatus; niem. zugespitzt; cz. zešpičatělý
zakończenie liścia
nagle zaostrzone
zakończenie liścia
stopniowo zaostrzone
zakończenie liścia
sztyletowate
zakończenie liścia
szczeciniasto zaostrzone
Zakończenie blaszki liściowej stopniowo zwężające się w dłuższy szpiczasty koniec o ostrym wewnętrznym kącie. Krawędź blaszki w strefie zwężania się jest wklęsła. W zależności od dynamiki zwężania się (a więc i krzywizny wklęśnięcia) mówimy o nagle zaostrzonym lub stopniowo zaostrzonym.

space

Szczecinasto zaostrzone jest długie i bardzo wąskie (jak gruby włos - szczecina).

rozne wyrostki

Carduus acanthoides
ciernie kończące poszczególne odcinki blaszki liściowej (niem. dornspitzig)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
długie włosowate wyrostki na końcu liści (niem. haarspitzig)

nasadzone ostrze

lat. folium mucronatum; niem. mit augesetzter Spitze, bespitzt, kleinspitzig; cz. hrotitý
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z mięsistym (nie tworzonym przez nerw główny) ostrym wyrostkiem.

tępe z kończykiem

niem. stachelspitzig
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z bardzo krótkim ostrym wyrostkiem (kończykiem) który jest końcową, wychodzącą poza blaszkę liściową, częścią nerwu głównego.

space

zaokrąglony [wierzchołek]

lat. rotundatus [apex]; niem. abgerundet; cz. zaokruhlený [vrchol]

ucięty [wierzchołek]

lat. truncatus [apex]; ang. truncate [apex]; niem. gestutzt; cz. uťatý [vrchol]; slo. uťatý [vrchol];
Wierzchołek zaokrąglony to mający kształt regularnego łuku. Taki wierzchołek można też określić jako tępy.

space

Jeśli ucięty wierzchołek jest pofalowany to nazywany jest wygryzionym (lat. apex erosus); gdy szczyty falek są ostre, falki są ząbkami; tego rodzaju wierzchołek jest wygryzionoząbkowany (lat. apex eroso-dentatus).

kapturkowate

lat. folium cucullatum; niem. kapuzenförmig; cz. kápovitý
Gagea lutea (złoć żółta)
Brzegi blaszki nachylone ku sobie i zrośnięte przy końcu tworzące rodzaj kapturu.

wycięty

lat. folium emarginatum; niem. ausgerandet; cz. vykrojený
zakończenie liścia
zakończenie liścia
Alnus glutinosa (olsza czarna)
Zakończenie tępe i pośrodku cofnięte - z wycięciem. Jeśli wycięcie jest stosunkowo niewielki i płytkie to można mówić o zakończeniu wykrojonym (tak u Mowszowicza).