atlas-roslin.pl

rozmnażanie roślin

Rośliny rozmnaża się:

space

* wegetatywnie - tj. z fragmentów osobników; przy rozmnażaniu wegetatywnym uzyskujemy klony tj. osobniki identyczne genetycznie z macierzystym.

Rozmnażanie generatywne

wysiew

stratyfikacja

Rozmnażanie wegetatywne

Rozmnażanie wegetatywne polega na uzyskaniu nowego egzemplarza rośliny z oddzielonej części rośliny matecznej. W ten sposób osobnik potomny jest identyczny genetycznie - jest klonem. Sposobem wegetatywnym należy rozmnażać odmiany uprawne roślin ozdobnych, które nie przekazują wiernie swoich cech przy rozmnażaniu generatywnym, przez nasiona (bo następuje rozszczepienie cech odkryte już pod koniec XIX wieku przez Mendla). Zaletą rozmnażania wegetatywnego jest uzyskiwanie identycznego potomstwa. Wadą jest niewielka liczba nowych egzemplarzy, w porównaniu z mnożeniem przez nasiona.

podział rozrośniętych egzemplarzy

sadzonki kłączowe

Sadzonki z kawałków kłączy. Do produkcji sadzonek pobiera się odcinki kłączy, czasami wystarcza odcinek tylko z jednym oczkiem (pąkiem śpiącym).

odkłady

sadzonki liściowe

sadzonki korzeniowe