atlas-roslin.pl

rok 2017

10 grudnia 2017

Dokończenie klucza bobowate zielne o liściach trójlistkowych + klucze w podległych taksonach i opisy na stronach gatunków (cechy charakterystyczne na stronach części gatunków koniczyn będą uzupełnione nieco później).

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: Delphinium elatum nssp. fiekianum, uczep śląski (Bidens radiata), niezapominajka wczesna (Myosotis praecox), wiesiołek wrocławski (Oenothera wratislaviensis), wiesiołek zwężony (Oenothera perangusta), sparceta piaskowa (Onobrychis arenaria), łoboda zdobna (Atriplex calotheca), łoboda szypułkowa (Atriplex longipes), przymiotno jednokoszyczkowe (Erigeron uniflorus)
i uzupełnienie fotografii: rogownica drobnokwiatowa (Cerastium brachypetalum).

Nowy takson z fotografiami Pawła Nejfelda: tarczyca mniejsza (Scutellaria minor).

26 października 2017

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka (z zielników): tojad wyniosły (Aconitum ×exaltatum), rogownica drobna (Cerastium pumilum), przetacznik ćmy (Veronica opaca), szelężnik Borbása (Rhinanthus borbasii), turzyca przydymiona (Carex fuliginosa), turzyca kulista (Carex globularis), turzyca luźnokwiatowa (Carex vaginata), turzyca brunatna (Carex brunnescens ssp. vitilis), turzyca gładkodzióbkowa (Carex rhynchophysa), turzyca skandynawska (Carex scandinavica), turzyca omska (Carex omskiana).
Dziękuję za dostrzeżenie i informację o kilku usterkach.

Uzupełnienie fotografii Piotra Kobierskiego: azolla paprotkowa (Azolla filiculoides), turzyca drobna (Carex demissa), turzyca Oedera (Carex viridula), szczeciogon szantowaty (Chaiturus marrubiastrum), szalej jadowity (Cicuta virosa), nabrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis), sitowie korzenioczepne (Scirpus radicans).

Uzupełnianie fotografii Romana Rysia: groszek różnolistny (Lathyrus heterophyllus).

Klucz do rodziny bobowate (Fabaceae) (uzupełnienie do poziomu rodzajów).

Różne poprawki responsywnego formatu stron, w tym umożliwienie przewijania na boki elementów ponadformatowych (fotografie XL, duże tabele porównawcze) oraz zwiększenie czytelności kluczy przez obramowanie poszczególnych pozycji.

20 października 2017

Zmiany związane z przejściem formatu stron do "reponsywnego" tj. układ treści na stronie dostosowuje się do rozmiaru monitora, tak aby zawsze strony były możliwie czytelne, treść dostępna bez konieczności przewijania na boki lub powiększania - np. inny układ będzie na ekraniku smartfona, inny na monitorze komputera. Praca ta jest wymuszona przez zmianę sposobu używania internetu - już połowa użytkowników serwisu zagląda tu z urządzeń mobilnych o niewielkim rozmiarze ekranu. Teraz można na smartfonie o wiele wygodniej używać atlas. Starałem się nie naruszać przyzwyczajeń - na większym monitorze, lapotopa czy stacjonarnego komputera, strony wyglądają prawie tak samo (zwiększyłem tylko nieco rozmiar czcionki i musiała ulec zmianie listwa nawigacyjna). Będę wdzięczny za uwagi jeśli coś nie gra.

5 września 2017

Aktualizacja o charakterze technicznym w związku z przenoszeniem serwisu na protokół HTTPS.

10 maja 2017

Na prośbę użytkowników przywróciłem możliwość szukania po dawnemu tj. za pomocą wyszukiwania po nazwach taksonów i syntaksonów. Argument przekonujący był jeden - własny mechanizm wyszukiwarki pozwalał szukać po początku nazwy lub jej fragmencie - tego nie da się zrobić z wyszukiwaniem w google.
Stary formularz wyszukiwania jest dostępny w linku pod nowym okienkiem wyszukiwania. Dodałem też link do objaśnienia zmiany mechanizmu wyszukiwania.

7 maja 2017

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: niezapominajka smukła (Myosotis stenophylla), sitnik pływający (Eleogiton fluitans), roszpunka mieszana (Valerianella abyssinica)
i uzupełnienie fotografii: sitniczka drobna (Isolepis supina), głowienka kremowa (Prunella laciniata), turzyca drobnozadziorkowa (Carex microglochin), kanianka lnowa (Cuscuta epilinum), turzyca wyciągnięta (Carex extensa), starzec srebrzysty (Senecio erucifolius), chrząstkowiec polny (Polycnemum arvense).

Przy okazji dużych modyfikacji grzyby.pl kilka ulepszeń przeniesionych zostało też do atlas-roslin.pl:

1. Wyszukiwanie zostało zmienione z własnego na Google (ograniczonego do stron atlasu). Pozwala to nie tylko znajdować strony po nazwie taksonów ale wyszukiwać w dowolny sposób na podstawie tekstu zawartego na stronach.

2. Przyciski do lajkowania na fb i g+ zostały ograniczone do kilku stron, tam gdzie rzeczywiści ma to sens.

11 kwietnia 2017

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: połonicznik wonny (Herniaria polygama), głodek murowy (Draba muralis), mieczyk drobnokwiatowy (Gladiolus felicis), obione szypułkowa (Halimione pedunculata), muchotrzew zbożowy (Spergularia segetalis), jastrzębiec włosisty (Hieracium fallax), rdest nadbrzeżny (Polygonum oxyspermum), Deschampsia wibeliana
i uzupełnienie fotografii: ludwigia błotna (Ludwigia palustris), kropidło Lachenala (Oenanthe lachenalii), połonicznik siwy (Herniaria incana).

Kilkanaście ulepszeń pozycji we wcześniej dodanych kluczach.

Zwiększenie ergonomii: w kluczach opcja skoku do alternatywy została przeniesiona na koniec nazwy węzła — jest teraz czytelniejsza i większa, przez co łatwiej klikalna.

24 marca 2017

Klucz do turzyca (Carex) jest kompletny.

10 marca 2017

Dodanie klucza i uzupełnienie opisów gatunków dla rodzaju: złoć (Gagea).

Jakub Węcławski zwrócił moją uwagę, że niedawno minęło 15 lat projektu atlas-roslin.pl Przed 5 laty (jak ten czas leci), w 2012 roku, z okazji tak samo przegapionego dziesięciolecia pisałem między innymi:

"Kawał czasu, ale mam odczucie, że to (mimo okrągłej rocznicy) jeszcze nie czas na obchody, czy nawet na większe podsumowania. Ostatnie dwa lata to dobry czas, gdy w miarę prosto i szybko projekt podąża do celu [...] Jestem przekonany, że 15 rocznica będzie tą która pozwoli na podsumowanie i warto będzie wtedy napisać więcej słów."

No cóż. Przez te 5 lat początkowo zbłądziłem na manowce, zbytnio rozpraszając się na sprawy poboczne. Lata 2012-14 i po części 2015 były w dużym stopniu zmarnowane. Najpierw długa walka z technologią, potem niezbyt trafiony pomysł aby rozszerzyć atlas o gruntowe rośliny ozdobne i uprawne. Dało mi to dużo satysfakcji, ale nowe pomysły znacznie poszerzyły zakres projektu. Co prawda atlas cały czas był uzupełniany i rozszerzany, ale był to ciągle "plac budowy", tylko, że większy i trudniejszy do ogarnięcia.

Przemyślałem sprawę i w końcu 2015 roku projekt wrócił do podstaw określonych na samym początku, w 2002 roku, że atlas ma służyć jako pomoc przy oznaczaniu roślin flory Polski. Kropka.

Od końca 2015 roku systematycznie są dokańczane, w formule "na gotowo", strony poszczególnych rodziny i rodzajów flory Polski. Praca toczy się w ten sposób, by po opracowaniu rodzaju, czy rodziny, nie było tam nic więcej do dodania (poza dopieszczaniem w przyszłości tekstu i/lub uzupełnianiem fotografii oraz aktualizacją).

Obecne założenia i postęp prac pozwala widzieć atlas-roslin.pl, w 2019 roku, jako kompletny klucz do oznaczania krajowej flory naczyniowej. W chwili obecnej "na gotowe" jest wykonane około 1/3 pracy. Pozostała część jest w różnym stopniu zrealizowana (zwykle wymagają uzupełnienia klucze i opisy diagnostyczne). W tym roku będą gotowe klucze między innymi do rodzin Brassicaceae, Fabaceae, Orchideacea, Poaceae, być może Asteraceae i do niektórych rodzajów z innych rodzin.

W roku 2018 zostaną uzupełnione pozostałe rodziny i rodzaje dla których tradycyjne klucze mają większy sens. Uzupełnienia pozostałych przypadków kluczy "dla zasady" i opisów diagnostycznych na stronach gatunków zostaną wykonane w 2019 roku.

Co potem? - mam ciągle w większej części nieopublikowany na tych stronach liczący grubo ponad tysiąc znalezisk osobisty zielnik, z bogatą dokumentację fotograficzną (terenową i studyjną). Będę chciał go wykorzystać dla atlas-roslin.pl przed 20-leciem projektu.

Ciekawie będzie za 5 lat spojrzeć jak uda się te plany zrealizować.

4 marca 2017

W związku z publikacją nowego wydania czerwonej listy [311] uaktualnione zostały stosowne strony taksonów.
Na liście jest o 261 więcej taksonów niż na tej sprzed 10 lat. Nowością jest umieszczona w akapicie Występowanie pełna specyfikacja przyczyn zagrożenia na terenie Polski, status w skali Europy i świata, ujęcie w Konwencji Berneńskiej lub Dyrektywie Siedliskowej.
Dziękuję mojemu ojcu za dużą pomoc przy aktualizacji czerwonolistowej informacji.

Dla zwiększenia wygody i czytelności w kluczach, powiększona została wielkość czcionki hasłowej nazwy węzła klucza (dla szybkiego poruszania się po znajomym kluczu).

29 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: piwonia (Paeonia), berberysowate (Berberidaceae), berberys (Berberis), wierzba (Salix) (także klucze do egzemplarzy żeńskich i męskich).

Dziękuję Piotrowi Banaszczakowi za korektę na stronie szczodrzeniec szorstki (Chamaecytisus hirsutus).

9 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: jaskier (Ranunculus), w ten sposób rodzina jaskrowate (Ranunculaceae) jest kompletnie opracowana.

6 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: włosienicznik (Batrachium).

Dziękuję Pawłowi Kalinowskiemu za uwagi.

3 stycznia 2017

Nowe taksony z fotografiami Pawła Kalinowskiego: klejtonia wąskolistna (Claytonia linearis) (dwie fotografie Zuzanny Piasko), nachyłek Drumonda (Coreopsis basalis), Papaver dubium ssp. confine, wentenata zwodnicza (Ventenata dubia), klon nikkoński (Acer maximowiczianum), Amaranthus hybridus, łoboda nadmorska (Atriplex glabriuscula), burak dziki (Beta maritima), głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana (Crataegus rhipidophylla var. lindmanii), Helleborus cyclophyllus, ciemiernik gajowy (Helleborus dumetorum), ciemiernik tybetański (Helleborus thibetanus), firletka Jowisza (Lychnis flos-jovis), sosna chińska (Pinus tabulaeformis), głowienka kremowa (Prunella laciniata), dąb gontowy (Quercus imbricaria), rabarbar lekarski (Rheum officinale), szczaw skupiony (Rumex conglomeratus), widliczka szwajcarska (Selaginella helvetica), lepnica trójnerwowa (Silene trinervia), maruna nadmorska (Matricaria maritima ssp. maritima)
i uzupełnienie fotografii: zawilec lipski (Anemonoides ×lipsiensis), stokłosa groniasta (Bromus racemosus), klejtonia przeszyta (Claytonia perfoliata), wierzba czarniawa (Salix myrsinifolia), jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) (ssp. oocarpum), nawłoć Nideredera (Solidago ×niederederi), Platycarya strobilacea, śliwa lubaszka (Prunus insititia), rabarbar dłoniasty (Rheum palmatum).
Dziękuję Jerzemu Krukowi za uwagi i za przygotowanie części z tych fotografii.

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: tojad (Aconitum).

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji