cechy diagnostyczne w kluczu:Achillea (krwawnik)kl 5786

występowanie

Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [być może tylko synantrop]. [491]
wystepowanie - Achillea nobilis (krwawnik szlachetny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Achillea nobilis (krwawnik szlachetny)
Rzadki, w Małopolsce, poza nią rzadko zawlekany. Suche zbocza, murawy, przydroża.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: prawdopodobnie Europa południowa
• Czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

#7
bsw.060707-1
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska
#4
jkr.510916-KRAM185160
leg. M. Błaszczyk
/Brzyszów, pow. Częstochowa/
#4
jkr.690818-KRAM418634
leg. A. Jasiewicz
/Bułgaria/
#3
jkr.780625-KRAM244905
leg. H. Kalheber
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 [85.26]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji