takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Carex ×prolixa Fr.

Carex elata × gracilis (acuta)