⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae (kapustowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) owoce wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  
    
(p) owoce szeroko oskrzydlone (↓nie)
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
urzeł barwierski · efemerofit
  Dawna roślina farbiarska — obecnie rzadko zawlekana na terenach ruderalnych, nasypach kolejowych, przydrożach. Gatunek południowoeuropejski i rejonu śródziemnomorskiego.
    
    
(p) owoce nieoskrzydlone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Owoc łuszczynopodobny, nie rozpada się klapami i: · jest twardościenny, z przewężeniami, dzieli się poprzecznie na jednonasienne odcinki · albo jest rozdęty, o miękkich ściankach i watowatym wnętrzu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
  Tutaj pospolity chwast rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum) i popularne rośliny uprawne jak rzodkiewka i rzodkiew rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus).
    
  
(p) owoce krępe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  
    
(p) z włoskami rozgałęzionymi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
    
      
(p) wszystkie liście niepodzielone (↓nie)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Płatki krótsze niż 3 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast pól uprawnych, zwłaszcza zbóż ozimych i w okopowych, przydroża, tereny ruderalne. Na glebach żyznych, gliniastych lub ilastych.
      
      
(p) dolne liście podzielone (↑nie)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Płatki ponad 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Najróżniejsze siedliska, przeważnie o charakterze ruderalnym, ale też i chwast polny, na przydrożach, łąkach. Na glebach różnego rodzaju, suchych i wilgotnych, zasobnych w azot.
      
    
(p) nagie lub tylko włoski nierozgałęzione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
    
      
(p) kwiaty żółte (↓nie)
      
        
(p) owoce długie, zwieszone, oskrzydlone (↓nie)
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
Isatis tinctoria (urzet barwierski)
urzeł barwierski · efemerofit
  Dawna roślina farbiarska — obecnie rzadko zawlekana na terenach ruderalnych, nasypach kolejowych, przydrożach. Gatunek południowoeuropejski i rejonu śródziemnomorskiego.
        
        
(p) owoce szersze niż dłuższe (↑nie) (↓nie)
Biscutella laevigata
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
wystepowanie
pleszczotka gładkołuszczynkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy na skałach i żwirze wapiennym w Tatrach, usypiska, hałdy galmanowe.
        
        
(p) owoce dwuczęściowe, rozpadające się poprzecznie na dwie części (↑nie) (↓nie)
Rapistrum perenne (świrzepa trwała)
XL
Rapistrum rugosum (świrzepa pomarszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Przynajmniej dolne liście podzielone, wszystkie ogonkowe, bez uszek.
· ta cecha diagnostyczna je ...
  Rzadko zawlekane.
        
        
(p) owoce odwrotniegruszkowate z jednym nasionem, 3mm długim (↑nie)
Myagrum perfoliatum (reż krowia)
XL
Myagrum perfoliatum (reż krowia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Wszystkie liście niepodzielone, łodygowe strzałkowatą nasadą obejmujące łodygę.
· ta cecha diagnostyczna je ...
  Bardzo rzadko zawlekana.
        
      
(p) kwiaty białe, różowe lub fioletowe (↑nie)
      
        
(p) owoce spłaszczone prostopadle do przegrody (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
        
          
(p) byliny o liściach niepodzielonych (↓nie)
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Płatki ok. 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Cardaria draba (pieprznik przydrożny)
wystepowanie
pieprznik wiosnówkowy, pieprzyca strzałkowata · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Głównie na nasypach i terenach kolejowych, poza tym tereny ruderalne, przydroża. Na glebach wysychających, żyznych, różnego typu, od lekkich do ciężkich.
          
          
(p) jednoroczne o liściach podzielonych (↑nie)
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Płatki do 2 mm długości, często zredukowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
wystepowanie
syn. Coronopus procumbens · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Drogi polne, zruderalizowane trawniki, na glebach ciężkich, aż ilastych, żyznych, suchych ale i okresowo podmokłych.
          
        
(p) owoce nie są bocznie spłaszczone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
        
          
(p) na plażach Bałtyku (↓nie)
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Owoce co najmniej 10-12 mm długości, ±cztero-kanciaste, złożony z dwóch poprzecznie oddzielonych części, każda z jednym elipsoidalnym nasieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)
wystepowanie
dziobak nadmorski bałtycka · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina nadmorska. Rosnąca na wybrzeżu Bałtyku, wzdłuż pasa wydm lub w zagłębieniach, w miejscach zasobniejszych w składniki odżywcze.
          
          
(p) rzadko uprawiana bylina (↑nie)
Crambe maritima (modrak morski)
Crambe maritima (modrak morski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Owoce 2-10 mm długości, kuliste, z krótką sterylną podstawą i jednym kulistym nasieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Crambe maritima (modrak morski)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Dziko rośnie na wybrzeżach Europy zachodniej i południowej oraz na wybrzeżach Morza Czarnego. U nas rzadko spotykana w uprawie ciekawostka botaniczna. Jest uprawiany jako warzywo dla bielonych ogonków liściowych o ostrym, chrzanowym smaku.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu