efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Juncus sphaerocarpus Nees

na stronie — występowanie · znaleziska