cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Brassicaceae - nie łuszczynykl 2236
Wronóg podwójny (Coronopus didymus) jest gatunkiem południowoamerykańskim rzadko zawlekanym. Owoce są krótsze od szypułek, w zarysie poprzecznie eliptyczne, wykrojone z góry i z dołu, ok. 1.5 mm długości i 2.2-3 mm szerokości, w wycięciu ledwo widoczna (do 0.2 mm długości) szyjka słupka, powierzchnia bez ząbkowanym listewek. Płatki krótsze od działek. Kwiaty krótsze od szypułek.
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie, nagie. Łodygi (5)10-30(35)cm długości, zwykle pokładające się i przylegające do ziemi.

space

Kwiatostan silnie skrócony, szypułki kwiatów krótsze od kwiatów, gęste (8)10-25(35)-kwiatowe. Kwiaty drobne. Działki ok. 1mm długości. Płatki 1.2-1.8mm długości, białe.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
Drogi polne, zruderalizowane trawniki, na glebach ciężkich, aż ilastych, żyznych, suchych ale i okresowo podmokłych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, ustępujący (EN)
• archeofit
• Pochodzenie: Europa
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#4
pk.100615-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/
#2
jkr.930804-KRAM113078
/Warszawa, Powązki/
#4
jkr.570607-KRAM442017
leg. A. Jasiewicz
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 [85.8]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji