efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, inwazyjny [234]

Azolla filiculoides Lam.

azolla paprotkowa azolla drobna
Azolla filiculoides
23.07.2009, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)

cechy charakterystyczne

Czeklista [24] synonimizuje azollę karolińską (Azolla caroliniana) i azollę paprotkową (Azolla filiculoides). Tutaj rozróżniamy je jako osobne taksony (patrz klucz (Azolla)). Oba te gatunki są stosunkowo najlepiej przystosowane do przeżywania zimy.
Rośliny jednoroczne. Łodyga widlasto rozgałęziająca się 4-12mm długości.

space

występowanie

Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina używana w akwarystyce. Jest zdolna do przeżycia zimy w warunkach europejskich. Miejscami jest już zadomowiona w wodach stojących.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Południowa, Środkowa i zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1927r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z ,

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_1b24.jmak - Azolla filiculoides (azolla paprotkowa); Sigmaringen, Niemcy
jmak.09_1b24
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy / #9