atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Achillea stricta Schleich.

krwawnik wyprostowany
Achillea stricta (W.D.J. Koch) Schleich. et Gremli · Achillea tanacetifolia All. ssp. stricta (Schleich.) Hayek
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
05.09.2014, dol. Tomanowa (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
3D
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
3D
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
[Jerzy Kruk]: Takson o wątpliwej odrębności od krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) s. str. Posiada wyraźniej ząbkowaną oś liściową, szczególnie w górnej części liści. Prawdopodobnie są to tylko wysokogórskie formy krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) s. str. Inne ’charakterystyczne’ cechy są zawodne, spotykane też u okazów krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) s. str.

występowanie

Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140905.1.jkr - Achillea stricta (krwawnik wyprostowany); dol. Tomanowa (Tatry)
140905-1
leg. Jerzy Kruk
/dol. Tomanowa (Tatry)/ #6
znalezisko 20140822.1.jkr - Achillea stricta (krwawnik wyprostowany); Kobylarzowy Żleb (Tatry)
140822-1
leg. Jerzy Kruk
/Kobylarzowy Żleb (Tatry)/ #6, 2.3D
znalezisko 19270727.KRA122184.jkr - Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
270727-KRA122184 #5
znalezisko 19260806.KRAM256342.jkr - Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
260806-KRAM256342
leg. T. Wilczyński #4
znalezisko 19660811.KRAM334452.jkr - Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
660811-KRAM334452
leg. P. i B. Pawłowscy #5
znalezisko 19260806.KRAM256341.jkr - Achillea stricta (krwawnik wyprostowany)
260806-KRAM256341
leg. T. Wilczyński #4