atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.190); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Swertia perennis L. ssp. perennis L. [🔉 *pe·ren·nis]

niebielistka trwała typowa, swercja trwała typowa
Swertia perennis L. s.str.
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
04.09.2021, Biebrzański PN; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
XL
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
XL
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
XL
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.190 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160721.1.mzch - Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa); okolice Dąbrowy Białostockiej (Kamienna Stara)
160721-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Dąbrowy Białostockiej (Kamienna Stara)/ #7
znalezisko 20180730.1.pk - Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa); Rożdżałów k. Chełma
180730-1
leg. Paweł Kalinowski
/Rożdżałów k. Chełma/ #2
znalezisko 20210904.1.pk - Swertia perennis ssp. perennis (niebielistka trwała typowa); Biebrzański PN
210904-1
leg. Paweł Kalinowski
/Biebrzański PN/ #4