atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Isolepis supina (L.) R. Br.

sitniczka drobna
Schoenoplectus supinus (L.) Palla · Scirpus supinus L.
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Kotlina Hrubieszowska; copyright © by Wiaczesław Michalczuk
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
Isolepis supina (sitniczka drobna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Isolepis (sitniczka)kl 7960

występowanie

Isolepis supina (sitniczka drobna)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek uważany za wymarły na terenie Polski, został odnaleziony w 2010 r. na kilku stanowiskach w Kotlinie Hrubieszowskiej koło miejscowości Tyszowce. Stanowiska odnaleziono w obrębie śródpolnych bezodpływowych zagłębień pochodzenia krasowego. Gatunek rośnie w strefie namuliskowej stałych lub okresowych zbiorników wodnych. Źródło: Michalczuk W., Cwener A.. Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 18 (2), s. 435 – 442, 2011. IB PAN.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.michalczuk - Isolepis supina (sitniczka drobna); Kotlina Hrubieszowska
1
leg. Wiaczesław Michalczuk
/Kotlina Hrubieszowska/ #6
znalezisko 19000622.KRAM197459.00 - Isolepis supina (sitniczka drobna)
000622-KRAM197459
leg. N. Zinger #3