atlas-roslin.pl

Papaver [🔉 pa·pa·ver]

mak
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niebyliny
  
    
↓niełodyga ulistniona
Papaver orientale (mak wschodni (ogr.))
Papaver orientale (mak wschodni (ogr.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki u odmian typowych szkarłatnoczerwone, kwiaty 10-18 cm średnicy.
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
    
↑nie łodyga bezlistna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓niepłatki do 2 (2.5) cm długości
Papaver tatricum (mak tatrzański)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki do 1 (1.5) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Endemit zachodniokarpacki; występuje na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce w Tatrach i na Słowacji w Wielkiej Fatrze; głównie na wapieniach, w większości w piętrze kosodrzewiny i alpejskim.
      
      
↑nie płatki 3-6 cm długości
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki 3-6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
mak syberyjski · (potocznie: "mak trwały") · 491
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
  
↑nie rośliny jednoroczne
  
    
↓nieroślina sinoniebiesko owoszczona
Papaver somniferum (mak lekarski)
makówki formy samosiejnej
Papaver somniferum (mak lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne liście łodygowe obejmujące nasadą łodygę; nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Papaver somniferum (mak lekarski)
(potocznie: "mak pełny") · 491
    
    
↑nie roślina nie jest sino owoszczona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· liście na ogonkach, nie obejmują nasadą łodygi, ±owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nienitki pręcików maczugowato rozszerzone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki zwężające się ku górze i ku nasadzie, szersze od wypukłej tarczki znamieniowej, zwykle przynajmniej pod tarczką szczeciniasto owłosione.
      
        
↓nietorebka ±maczugowata
Papaver argemone (mak piaskowy)
Papaver argemone
Papaver argemone (mak piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki ±maczugowate, kilkukrotnie dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Częsty chwast polny, zwłaszcza w zbożach, rzadziej przydroża, tereny ruderalne. Gleby piaszczyste, zasadowe do umiarkowanie kwaśnych.
        
        
↑nie torebka kulista
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka jajowato-kulista.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Papaver hybridum L.

Rzadko zawlekany gatunek rejonu śródziemnomorskiego.

        
      
↑nie nitki pręcików nie są maczugowato rozszerzone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia i torebka zawsze nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nietorebka jajowata, mniej jak 2× dłuższa niż szersza
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka zwykle szeroko jajowata lub kulista, mniej jak 2×dłuższa niż szersza, zwykle nagle zwężająca się w nasadzie i często z krótkim trzonkiem. Tarczka znamieniowa zwykle szersza od wierzchołka torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Częsty chwast zbóż, miedze, pobocza dróg, miejsca ruderalne, na glebach zasadowych do umiarkowanie kwaśnych.
        
        
↑nie torebka odwrotnie jajowato-stożkowata, 2.3-2.8× dłuższa jak szersza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka zwykle odwrotnie jajowato-stożkowata, 2.3-2.8× dłuższa jak szersza, stopniowo zwężająca się w nasadzie i bez trzoneczka. Tarczka znamieniowa nie szersza od wierzchołka torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓niepłatki kremowobiałe
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki tarczki znamieniowej z zachodzącymi na siebie brzegami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Papaver albiflorum
wystepowanie
syn. Papaver dubium var. albiflorum · 491
  Gatunek zawlekany, u nas na torowiskach, poza tym na naturalnych stanowiskach o charakterze kserotermicznym w Europie południowej.
          
          
↑nie płatki czerwone lub różowe
Papaver dubium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki tarczki znamieniowej wolne lub stykające się brzegami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Częsty chwast zbóż, pobocza, piaski, miejsca ruderalne. Najczęściej na glebach umiarkowanie zasadowych do umiarkowanie kwaśnych.