atlas-roslin.pl

Allium ramosum L. [🔉l·li·um rā·m·sum]

czosnek wonny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Allium Allium Allium AlliumAlliumczosnek winnicowy (Allium vineale)czosnki (Allium) w ogrodzie
N
Allium ramosum (czosnek wonny)
24.07.2016, Kamienna Stara; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Allium ramosum (czosnek wonny)
Allium ramosum (czosnek wonny)
Allium ramosum (czosnek wonny)
Allium ramosum (czosnek wonny)
Allium ramosum (czosnek wonny)
Allium ramosum (czosnek wonny)
Allium ramosum (czosnek wonny)

występowanie

Antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście).[491]
Bylina.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XX w.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Allium ramosum [🔉 l·li·um rā·m·sum](pl) czosnek wonny
rāmsus, -a, -um; rāmōsissimus (lat., adj.)
gałęzisty, silnie rozgałęziony; przymiotnik od rzeczownika ramus, -i - gałęź; stopień najwyższy ramosissimus, -a, -um