atlas-roslin.pl

Corydalis [🔉 ko·ri·da·lis]

kokorycz
  
↓nie(z) łodyga jedna dwulistna ze szczytowym gronem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Kwiaty fioletowe, purpurowe, rzadko białe lub kremowe.
  
    
↓nie(z) przysadki całobrzegie, lancetowate do szeroko jajowatych
    
      
↓nie(z) grono licznokwiatowe
Corydalis cava (kokorycz pusta)
XL
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis cava
bulwa w przekroju; pusta w środku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ...
Corydalis cava (kokorycz pusta)
wystepowanie
syn. Corydalis bulbosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W wilgotnych jasnych lasach liściastych, łęgach i zaroślach, na glebach żyznych, próchnicznych.
      
      
↑nie (z) grono skąpokwiatowe
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Łodyga 5 – 20 (25) cm wysokości, z bezzieleniowym łuskowatym liściem w nasadzie, z jego kąta wyrasta łodyga płonna lub kwiatowa.
· ta cecha d ...
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
wystepowanie
syn. Corydalis fabacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach liściastych i mieszanych, rzadziej w zaroślach. Na glebach żyznych i próchnicznych ale też na glebach słabych, kamienistych.
      
    
↑nie (z) przysadki dłoniastodzielne (przynajmniej dolne), szeroko klinowate
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
↓nie(z) grono wielokwiatowe
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Corydalis solida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Szypułki dolnych owoców 5 – 15 (17) mm długości, równie długie lub co najwyżej o 1/3 krótsze od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Corydalis solida (kokorycz pełna)
wystepowanie
syn. Corydalis bulbosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy liściaste liściaste, łęgi, zarośla. Na żyznych glebach humusowych i na ubogich.
      
      
↑nie (z) grono skąpokwiatowe
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Szypuły dolnych owoców krótkie, do 5 (6) mm długości, (3) 4 – 7× krótsze od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
wystepowanie
kokorycz skąpokwiatowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i żyzne lasy liściaste, zarośla.
      
  
↑nie (z) łodyga rozgałęziona z gronami w kątach liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty żółte lub żółtobiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
  
    
↓nie(z) liście z wąsem czepnym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kwiaty kremowe, o szypułkach krótszych niż 3 mm.
  Corydalis claviculata (L.) DC.

Dawniej zawleczona w Gdańsku.

    
    
↑nie (z) liście bez wąsa czepnego, kwiaty żółte, na szypule dłuższej jak 3mm
    
      
↓nie(z) dolne przysadki podobne do liści
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Ostroga wąska, długości jej płatka.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
wystepowanie
kokorycz złocista, kokorycz żółtawa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko w Karpatach. Wapienne skałki śródleśne.
      
      
↑nie (z) przysadki różne od liści, lancetowate
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ostroga workowata, kilkukrotnie krótsza od jej płatka.
· ta cecha diagnostycz ...
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
wystepowanie
kokorycz złocista · syn. Pseudofumaria lutea · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Nieczęsto uprawiana i dziczejąca w miejscach dawnej uprawy, ozdobna bylina kłączowa.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Corydalis (kokorycz)
🌱
Rodzaj liczy kilkaset gatunków, głównie ze strefy umiarkowanej Eurazji, zwłaszcza w południowo-wschodniej Azji. Gatunki rodzime to wiosenne geofity z bulwą. Inne uprawiane to m.in. byliny kłączowe. Większość preferuje miejsc cienistych, pod okapem drzew, glebę stale wilgotną, żyzną, próchniczną.
wysokość: 10 – 50 cm
kwitnienie: od kwietnia do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste • ☁ cieniste • osłonięte (przed wiatrami)
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: żyzna • próchniczna

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion
przez podział

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin