atlas-roslin.pl

Selaginella helvetica (L.) Spring [🔉 se·la·gi·nel·la *]

widliczka szwajcarska
Selaginella helvetica (L.) Link
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Selaginellaceae (widliczkowate)kl 2848
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Liście ułożone na łodyżce w czterech rzędach, grzbietobrzuszie; całobrzegie, zwykłe asymilacyjne i zarodnionośne różnią się pomiędzy sobą. Polegujące odcinki pędu do 20cm długości, wzniesione 2-8cm.

space

występowanie

Takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Do 2014 roku gatunek ten znajdował się na liści gatunków pod ochroną ścisłą. Teraz jako wymarły na terenie Polski jest usunięty z listy gatunków chronionych.

space

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: RE – wymarły na terenie Polski.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

#3
pk.090800-6
leg. Paweł Kalinowski
/Cheile Turzii – Rumunia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.31+29k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.32 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.60 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.60 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.10 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.126+t6 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.5 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.23 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji