atlas-roslin.pl
istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [24][491]

Poa badensis Haenke

wiechlina badeńska
Poa alpina ssp. badensis

występowanie

Gatunek błędnie podany z Polski — Kwiatkowski P. (2008) Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. Przyroda Sudetów 11, 3 – 42.

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections