atlas-roslin.pl

Botrychium simplex E.Hitchc. [🔉 bo·tri·chi·um *]

podejźrzon pojedynczy
Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
15.06.1954 copyright © by Jerzy Kruk XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Botrychium (podejźrzon)kl 3651
Bylina, z jednym, nagim, niezimującym liściem, (2) 7 – 10 (12) cm wysokości. Płonna część liścia oddziela się od płodnej ±w dole liścia.

space

Część płodna niepodzielona lub skąpo podzielona, znacznie dłuższa od płonnej; z 5 – 12 zarodniami. Zarodnie tworzą się w okresie maj – czerwiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.128 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
Bardzo rzadki, prawdopodobnie z 24 znanych stanowisk przetrwały 2.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19540615.KRAM390016.jkr - Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
540615-KRAM390016
leg. T. Tacik #2