takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Solidago ×niederederi Khek.

Solidago canadensis × virgaurea
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi w otoczeniu nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis); 17.08.2013, Wysieka, gmina Bartoszyce; copyright © by Artur Pliszko XL
Solidago ×niederederi
koszyczki XL
Solidago ×niederederi
porównanie wielkości koszyczków (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)) XL
Solidago ×niederederi
rozłogi XL
Solidago ×niederederi
jesienne "rozetki liściowe" XL
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi
XL
Solidago ×niederederi
Solidago ×niederederi
XL
Solidago ×niederederi
ulistnienie łodygi
Solidago ×niederederi
mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))
Interesujący mieszaniec nawłoci — Solidago ×niederederi (nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) × nawłoć pospolita (Solidago virgaurea)). Mieszaniec jest prawdopodobnie częsty na terenie całego kraju, powstaje spontanicznie tam, gdzie kontaktują się ze sobą gatunki rodzicielskie. Zwykle ma cechy pośrednie.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130817.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Wysieka, gmina Bartoszyce
130817-1
leg. Artur Pliszko
/Wysieka, gmina Bartoszyce/ #2
znalezisko 20130824.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Kraków (Mydlniki)
130824-1
leg. Artur Pliszko
/Kraków (Mydlniki)/ #4
znalezisko 20130829.1.apliszko - Solidago ×niederederi; Izdebnik, gmina Lanckorona
130829-1
leg. Artur Pliszko
/Izdebnik, gmina Lanckorona/ #1
znalezisko 20160900.1.pk - Solidago ×niederederi; Zaleś NE
160900-1
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś NE/ #6