atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Asterales » Fam.Asteraceae » Asteroideae » Achillea »

Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.

krwawnik kowniatkolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Achillea Achillea Achillea AchilleaAchilleakrwawnik wierzbolistny (Achillea salicifolia)krwawnik żeniszkolistny serbski (Achillea ageratifolia ssp. serbica)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
06.2011, Wrocław; copyright © by Agnieszka Kreitschitz
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Achillea (krwawnik)kl 5788

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Rzadki, zadomowiony kenofit, pochodzący z południowo-wschodniej Europy. Siedliska suche i otwarte, półnaturalne i synantropijne murawy na piaskach, przydroża, miejsca ruderalne.Rzadki, zadomowiony kenofit, pochodzący z południowo-wschodniej Europy. Siedliska suche i otwarte, półnaturalne i synantropijne murawy na piaskach, przydroża, miejsca ruderalne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110600.1.akreitschitz - Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny); Wrocław
110600-1
leg. Agnieszka Kreitschitz
/Wrocław/ #10
znalezisko 19700614.KRAM211424.jkr - Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny); niziny pow. Trzebnica
700614-KRAM211424
leg. J. Kotowicz, E. Kozioł, det. Z. Głowacki
/niziny pow. Trzebnica/ #4