atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Luzula pallescens Sw.

kosmatka blada
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzulakosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora)kosmatka kłosowa (Luzula spicata)