takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula pallescens Sw.

kosmatka blada
na stronie — występowanie