atlas-roslin.pl

Bidens radiata Thuill. [🔉 bi·dens *]

uczep śląski
Bidens radiatus Thuill. [🔉 bi·dens *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Bidens (uczep)kl 5743

występowanie

Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit.[491]
wystepowanie - Bidens radiata (uczep śląski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bidens radiata (uczep śląski)
Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych
cechy diagnostyczne w kluczu:Bidens (uczep)kl 5743

wybrane okazy · selected collections

#6
jkr.810831-KRA374031-2
leg. H. Trzcińska-Tacik
/ok. Rybnika/
#2
jkr.KTU131822
leg. Jerzy Kruk
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.344 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.204 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.659 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.470 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.488 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.37 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.513 [11]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.558 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.140 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.678 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji