atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.214); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. [🔉 pul·sa·til·la *]

sasanka wiosenna
Anemone vernalis L.
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
17.04.2017 copyright © by Maria Zacharczuk
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
brodawkowate korzenie młodych roślin

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Pulsatilla (sasanka)kl 1799
Bylina. Głąbik w czasie kwitnienia 2 – 24 cm, z owocami do 30 cm..

space

Kwiaty szeroko rozwarte, wewnątrz białawe, z zewnątrz są jasnofioletowe lub jasnoniebieskie; listki okwiatu 1.5 – 4 cm długości.

space

W Polsce rosną dwie odmiany: nizinna i górska.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.214 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Rzadka, wymierająca, populacje nieliczne po kilka, kilkanaście osobników. Na niżu widne bory, na glebach silnie kwaśnych, w zbiorowiskach zbliżonych do Ass.Peucedano-Pinetum. W górach w piętrze alpejskim w murawach Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae, na glebach słabo kwaśnych lub neutralnych [10].

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100416.1.kc - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna); Bory Tucholskie
100416-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/Bory Tucholskie/ #17
znalezisko 20170417.2.mzch - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
170417-2
leg. Maria Zacharczuk #13
znalezisko 20120414.1.dajan - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna); woj. łódzkie, pow. Bełchatów
120414-1
leg. Danielski Janusz
/woj. łódzkie, pow. Bełchatów/ #2
znalezisko 20210402.1.kkcz - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210402-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/brodawkowate korzenie młodych .../ #3