atlas-roslin.pl

Batrachium [🔉 ba·tra·chi·um]

włosienicznik
  
↓nie(z) tylko liście nitkowate, bez liści pływających
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
  
    
↓nie(z) liście nitkowate sztywne, z zarysie okrągłe
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Długość blaszki kilka razy mniejsza niż długość przyległego międzywęźla.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
wystepowanie
włosienicznik krążkolistny · syn. Batrachium circinatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty; wody stojące — stawy, starorzecza, rowy, rzadko w wodach wolno płynące. Rośnie na płyciznach i na znacznych głębokościach, ponad 150cm. Preferuje wody o dużej zawartości wapnia.
    
    
↑nie (z) liście ±wiotkie, w obrysie nieregularne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Liście dłuższe lub tylko nieco krótsze od przyległego międzywęźla.
    
      
↓nie(z) owoce oskrzydlone
Ranunculus baudotii (jaskier Baudota)
Ranunculus baudotii (jaskier Baudota)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Ranunculus baudotii (jaskier Baudota)
wystepowanie
włosienicznik Baudota · syn. Batrachium baudotii · Ranunculus baudotii · Ranunculus peltatus ssp. baudotii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki; słonawe wody Bałtyku i wybrzeża; jeśli w głębi lądu to w wodach alkalicznych. Przeważnie na głębokości 20-50cm.
      
      
↑nie (z) owoce nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
      
        
↓nie(z) płatki drobne
Ranunculus trichophyllus (jaskier skąpopręcikowy)
Ranunculus trichophyllus (jaskier skąpopręcikowy)
Ranunculus trichophyllus (jaskier skąpopręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Zgrubienie wokół otworu miodnika (w pobliżu nasady płatka) półksiężycowate.
Ranunculus trichophyllus (jaskier skąpopręcikowy)
wystepowanie
włosienicznik skąpopręcikowy · syn. Batrachium trichophyllum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsty; wody stojące lub pomału płynące; stawy, starorzecza, kanały; najczęściej w zbiornikach z piaszczystym dnem.
        
        
↑nie (z) płatki większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Zgrubienie wokół otworu miodnika okrągłe do gruszkowatego.
        
          
↓nie(z) liście wiotkie wielokrotnie podzielone
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
roslina wyciągnięta z wody
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Odcinki liściowe wiotkie — po wyciągnięciu z wody ±zlepiają się pędzelkowato ze sobą.
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
włosienicznik wodny s.l. · syn. Batrachium aquatile s.l. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występują w wodach stojących, rzadziej w powoli płynących.
          
          
↑nie (z) liście sztywniejsze mniej krotnie podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Bardziej sztywne — po wyciągnięciu z wody odcinki pozostają ±równoległe.
  Występują w wodach płynących.
          
            
↓nie(z) dno kwiatowe nie jest gęsto owłosione
Ranunculus fluitans (jaskier rzeczny)
Ranunculus fluitans (jaskier rzeczny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Płatków korony 5 – 13.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Ranunculus fluitans (jaskier rzeczny)
wystepowanie
włosienicznik rzeczny · syn. Batrachium fluitans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w wodach szybko płynących, rzeki, strumienie, na podłożu żwirowatym lub kamienistym, w wodach bardzo płytkich i głębokich do 3m.
            
            
↑nie (z) dno kwiatowe gęsto owłosione
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Płatków korony 5.
· ta cecha diagnostyczna je ...
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
wystepowanie
włosienicznik pędzelkowaty · syn. Batrachium penicillatum · Ranunculus fluitans × peltatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.
            
  
↑nie (z) liście różnego typu (zanurzone nitkowate i pływające o mniej podzielonej blaszce)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  
    
↓nie(z) blaszka liści pływających głęboko podzielona
Ranunculus baudotii (jaskier Baudota)
Ranunculus baudotii (jaskier Baudota)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Dno kwiatowe jajowate, w czasie owocowania silnie wydłużone; słupki i niedojrzałe owoce zupełnie nagie; dojrzałe owoce nagie, oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Ranunculus baudotii (jaskier Baudota)
wystepowanie
włosienicznik Baudota · syn. Batrachium baudotii · Ranunculus baudotii · Ranunculus peltatus ssp. baudotii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki; słonawe wody Bałtyku i wybrzeża; jeśli w głębi lądu to w wodach alkalicznych. Przeważnie na głębokości 20-50cm.
    
    
↑nie (z) blaszka liści pływających płycej podzielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Dno kwiatowe ±kuliste; słupki i niedojrzałe owoce ±owłosione; dojrzałe owoce nagie lub z krótkimi szczecinkami, nieoskrzydlone.
    
      
↓nie(z) szypułki kwiatowe krótkie
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
pokrój
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Odcinki liściowe wiotkie — po wyciągnięciu z wody zlepiają się pędzelkowato ze sobą, w wodzie rozstawione pierzasto.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Ranunculus aquatilis s.l. (jaskier wodny s.l.)
włosienicznik wodny s.l. · syn. Batrachium aquatile s.l. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występują w wodach stojących, rzadziej w powoli płynących.
      
      
↑nie (z) szypułki kwiatowe długie
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Bardziej sztywne — po wyciągnięciu z wody odcinki pozostają ±równoległe (tak jak i są rozstawione w wodzie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Ranunculus penicillatus (jaskier pędzelkowaty)
wystepowanie
włosienicznik pędzelkowaty · syn. Batrachium penicillatum · Ranunculus fluitans × peltatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody szybko płynące, rzeki, strumienie.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

ochrona; oznaczanie

Od 2004r. do 2014r. wszystkie włosieniczniki podlegały ochronie ścisłej, za wyjątkiem włosienicznika krążkolistnego (Ranunculus circinatus). Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane, część z nich podlega ochronie ścisłej, inne częściowej.
Oznaczanie włosieniczników jest utrudnione z uwagi na dużą zmienność spowodowaną różnicami w warunkach rozwoju oraz z uwagi na brak „mocnych” cech diagnostycznych.

space

W szczególności trzeba zarejestrować stopień wiotkości liści podwodnych (jak zachowują się po wyjęciu z wody), ich formę gdy są zanurzone, stosunek długości liści zanurzonych do przyległych międzywęźli, długość szypuł owoców i ich relację do długości podpierającego liści, bezwzględne wymiary płatków, liści, grubości góry łodygi, kształt wału otaczającego otwór miodnika (znajduje się na płatku korony w pobliżu nasady płatka).

Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
pokrój
Rośliny wodne i błotne, zwykle z liśćmi zróżnicowanymi na podwodne rozcięte na nitkowate łatki i liście pływające po powierzchni wody (lub powietrzna) o „normalnej blaszce”.

space

Dno kwiatowe owłosione, jedynie u włosienicznika rzecznego (Ranunculus fluitans) ±nagie.

space