atlas-roslin.pl

Carduus ×lobulatus Borbás [🔉 kar·du·us *]

oset klapowany
Carduus lobulatus Borbás (2) [🔉 kar·du·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 8941

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 8941

wybrane okazy · selected collections

#2
jkr.2
leg. Stefan Michalik
/wąwóz Sobczański (Pieniny)/
#5
jkr.750828-KRAM359260
leg. K. Zarzycki
/Pieniny, Wąwóz Sobczański/
#3
jkr.900712-KRAM528168
/Pieniny, Wąwóz Sobczański/
#1 XL
jkr.750828-KRAM359275
leg. K. Zarzycki
/Pieniny, Wąwóz Sobczański/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.367 [16.12]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.228 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.713 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji