atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Carduus ×lobulatus Borbás [🔉 kar·du·us *]

oset klapowany
Carduus lobulatus Borbás (2)
Carduus Carduus Carduus CarduusCarduusoset wąskokwiatowy (Carduus tenuiflorus)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
wąwóz Sobczański (Pieniny); copyright © by Stefan Michalik
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 8941

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.jkr - Carduus ×lobulatus (oset klapowany); wąwóz Sobczański (Pieniny)
2
leg. Stefan Michalik
/wąwóz Sobczański (Pieniny)/ #2
znalezisko 19750828.KRAM359260.jkr - Carduus ×lobulatus (oset klapowany); Pieniny, Wąwóz Sobczański
750828-KRAM359260
leg. K. Zarzycki
/Pieniny, Wąwóz Sobczański/ #5
znalezisko 19900712.KRAM528168.jkr - Carduus ×lobulatus (oset klapowany); Pieniny, Wąwóz Sobczański
900712-KRAM528168
/Pieniny, Wąwóz Sobczański/ #3
znalezisko 19750828.KRAM359275.jkr - Carduus ×lobulatus (oset klapowany); Pieniny, Wąwóz Sobczański
750828-KRAM359275
leg. K. Zarzycki
/Pieniny, Wąwóz Sobczański/ #1