atlas-roslin.pl
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Claytonia linearis Douglas

klajtonia wąskolistna
Montia linearis (Douglas) Greene
Claytonia linearis (klajtonia wąskolistna)
Claytonia linearis (klajtonia wąskolistna)
XL
Claytonia linearis (klajtonia wąskolistna)

cechy charakterystyczne

Roślina roczna, pędy nierozgałęzione lub rozgałęzione, 2 – 30 cm wysokości.

space

Listki okwiatu 4 – 6 mm długości, białe.

space

Roślina przechodzi rozwój wczesną wiosną, kwitnąć i zawiązując nasiona przed pierwszym pokosem.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pochodzi z zachodu Ameryki Północnej, gdzie pierwotnie rósł na wilgotnych terenach górskich. Począwszy od lat 70-tych obserwuje się ekspansję poza pierwotne siedliska. W końcu lat 80-tych XX w. pojawił się w Europie, w tym w Polsce.

space

Obecny status tego gatunku we florze Polski to efemerofit. Z uwagi na długi okres przez jaki utrzymują się znane populacje nie jest wykluczone, że ma on już charakter zadomowionego kenofita, z tym że związanego z siedliskami poddanymi silnej antropopresji.