atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Solidago virgaurea L. s.str.

nawłoć pospolita
Solidago virga-aurea L. · Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea
Solidago virgaurea
pokrój (S.v. s.s.); 15.07.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Solidago virgaurea
07.08.2003, rez. Kajasówka; copyright © by Antoni Mielnikow
Solidago virgaurea
kwiatostan
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
cechy diagnostyczne w kluczu:Solidago (nawłoć)kl 543

występowanie

Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
Solidago virgaurea
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Widne lasy, zarośla i ich skraje, zręby, murawy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.B125.bl - Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
B125
leg. Barbara Łotocka #4
znalezisko 20141019.1.jmak - Solidago virgaurea (nawłoć pospolita); poł.-zach. Niemcy
141019-1
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
🌱
W medycynie stosuje się Solidaginis virgaureae herba (ziele nawłoci pospolitej) — całe lub pocięte, wysuszone, kwitnące nadziemne części tego gatunku. Ma silne działanie moczopędne. Wchodzi w skład Species diureticae (zioła moczopędne).
💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny
kwitnienie: od lipca do września

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

mieszańce Solidago virgaurea L. s.str.

wystepowanie
Solidago ×niederederi · nawłoć Nideredera
Solidago canadensis × virgaurea
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Solidago canadensis · nawłoć kanadyjska »1
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
Solidago ×snarskisii
Solidago gigantea × virgaurea
wystepowanie
Solidago gigantea · nawłoć późna »1
nawłoć olbrzymia
Solidago serotina
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]