takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Solidago virgaurea L. s.str.

nawłoć pospolita
Solidago virga-aurea L. · Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea
Solidago virgaurea
pokrój (S.v. s.s.); 15.07.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Solidago virgaurea
07.08.2003, rez. Kajasówka; copyright © by Antoni Mielnikow
Solidago virgaurea
kwiatostan; 15.07.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)

występowanie

Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
Solidago virgaurea
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Widne lasy, zarośla i ich skraje, zręby, murawy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.B125.bl - Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
bl.B125
leg. Barbara Łotocka #4

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · kwitnienie: 7-9

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne