atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Juncus filiformis L.

sit cienki
Juncus filiformis (sit cienki)
06.07.2009, Pańszczycka Młaka, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Juncus filiformis (sit cienki)
Juncus filiformis (sit cienki)
Juncus filiformis (sit cienki)
Juncus filiformis (sit cienki)
Juncus filiformis (sit cienki)
Juncus filiformis (sit cienki)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1611

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Niezbyt częsty. Wrzosowiska, torfowiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • odczyn — gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090612.7.pkob - Juncus filiformis (sit cienki); Kotlina Zasiecka, woj. lubuskie
090612-7
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka, woj. lubuskie/ #10