atlas-roslin.pl

rok 2013

23 września 2013

Długa przerwa na sezon wegetacyjny. W tym czasie wiele zostało zrobione ale bez umieszczania tego na stronach www (poza drobnymi poprawkami) bo byłoby to nieefektywne, biorąc po uwagę jakie narzędzia edycyjne będą do dyspozycji w nowym oprogramowaniu atlasu. Jeszcze trochę trzeba poczekać na zmiany treści atlasu.

Gdy opadną liście (to na serio) zostanie dokończona wymiana oprogramowania. Potem dość szybko, w przeciągu zimy pojawi się wszystko co czeka teraz w poczekalni. Innymi słowy proszę o jeszcze trochę cierpliwości.

13 maja 2013

Przez miesiąc mało się działo przy atlasie bo niespodziane dostał mi się straszliwie zapuszczony ogród i jego doprowadzenie do jako takiej kultury zjadło prawie cały czas wolny. Serdeczne podziękowanie dla mojego ojca - gdyby nie to, że zajął się karczowaniem zbędnych drzewek i krzaków oraz rozbiórką rudery, nie byłbym w stanie przygotować tylu rabatek ile zamierzyłem.

Teraz jest już po nadzwyczajnej i niespodzianej pracy fizycznej i powracam do systematycznej pracy nad atlasem. Na pierwszy rzut parę rzeczy jakie pozostały do uruchomienia. Włączyłem ogląd stereofotografii. Przy fiszkach taksonów na stronach nadrzędnych powróciło info o statusie w czekliście i statusach ochroniarskich (za zwrócenie uwagi na ten brak dziękuję Jerzemu Krukowi).

13 kwietnia 2013

Uruchomienie systemu obserwacji fenologicznych, ogrodowych, przyrodniczych. Służy on zbieraniu i prezentowaniu informacji o przebiegu cyklów wegetacji w poszczególnych latach. Trochę wzorowane jest to na systemie monitorowania sezonów grzybobrań na grzyby.pl ale z uwagi na odmienną dziedzinę będzie inaczej.

Każdy może wpisać swoją obserwację. Oprócz tekstu można dodać fotografie. Zalogowaniu użytkownicy pełnej wersji atlasu mają dostęp do edycji lub usunięcia wpisów. Będę wdzięczny za notatki z obserwacji. Ułatwi to łatwiejsze przetestowanie i wdrożenie bardzo ciekawie pomyślnego systemu wizualizacji stanu i dynamiki wegetacji.

To co teraz prezentuję to zaczątek tego systemu. Kilka lat temu próbowałem coś podobnego wprowadzić. Wtedy jednak przyjąłem zbyt nierealistyczne założenia i wycofałem się z projektu. Teraz mam pomysł jak atrakcyjnie i sensownie prezentować informacje z takich obserwacji i jestem dobrej myśli co do wartości takiej bazy. Umożliwi ona w przyszłości porównanie bieżącego stanu z historycznymi sezonami np. na ile wiosną się spóźniła i jak wegetacja nadrabia stratę czasu (szkoda, że nie możemy w ten sposób porównać obecnej sytuacji do przeszłych wiosen).

5 kwietnia 2013

Święta (prawie) bez komputera już za mną. Uruchomiona została strona literatury. W warzywach sporo ruchu w tle oraz strona .

29 marca 2013

Praca wre ale w tle. Skupiam się na tym o czym pisałem ostatnio tj. na dopracowaniu narzędzi redakcyjnych do realizacji obsługi dwóch części atlasu: botanicznej i ogrodowej. Eksperymentalnie działa już taki rodział na przykładzie kilka stron. Strony części ogrodowej będą odróżniały się innym kolorem tła bloku tytułu (jasnożółty) i układem tekstu w tym bloku, teraz potrzebuję kilku programowych "pomagajek" do szybkiego wdrożenia w całości atlasu. Ale to już po świętach (życzę wesołych mimo chłodu).

Dodane opisy warzyw: szpinak nowozelandzki (+ przykład wyglądu bloku tytułu na stronie "ogrodowej")

22 marca 2013

Uruchomiona specyfikacja przynależności do grup użytkowych w sekcji Właściwości i zastosowanie. Tym samym zbliżam się do końca wdrożenia. Teraz obok uruchamiania mniej istotnych detali, będę też prowadził normalne, rutynowe prace rozwojowe atlasu.

Kilka słów o nabliższych planach. Hasłowo można by ująć je tak: „atlas w ogrodzie”.

O ile w ubiegłym roku atlas wzbogacił się w opisy zastosowania i uprawy niemal wszystkich kwiatów jednorocznych, to w tym roku tematem wiodącym będą byliny.

Nim jednak przejdę do bylin, to w najbliższych tygodniach królować będą warzywa.

Równolegle do rozwoju stron konkretnych gatunków będą stopniowo wdrażane rozwiązania, wcześniej z powodów barier technologicznych nierealizowalne, teraz możliwe. W ciągu kilku miesięcy zostanie przebudowana struktura atlasu tak aby jednoznacznie rozdzielić część tyczącą flory Polski i ogrodową. Pisałem o tym już kilka razy, jednak rozdział nie okazał się w praktyce możliwy do pełnej realizacji. Teraz jest to wykonalne. Pozwoli to zwiększyć komfort użycia atlasu przez dwie grupy publiczności — botaników, przyrodników oraz pasjonatów, profesjonalistów i zwykłych użytkowników ogrodów.

Po strukturalnym rozdziale niektóre gatunki będą miały osobne strony ogrodowe (z opisami zastosowania, uprawy itd.), w strukturze właściwej dla tego tematu i osobne strony flory kraju, z informacjami botanicznymi itp. W tych wypadkach, gdy jakiś gatunek jest elementem wspólnym flory ogrodowej i naturalnej kraju, będzie miał czytelne przejścia z jednego układu do drugiego. Skorowidz i wyniki wyszukiwania będą uwzględniały te niuanse.

Część botaniczna też w ciągu roku nieco zyska - pisałem o tym wcześniej.

21 marca 2013

Włączenie systemu osobistych notek i zakładek do stron atlasu. Zgodnie z przewidywaniem, zmiany w drzewie zakładek/notek chodzą teraz błyskawicznie. Wszystkie wcześnie utworzone zakładki/notki są przeniesione do nowego systemu. Przepraszam ale nie udało mi się poprawnie przekonwertować większości polskich znaków. Problem nie dotyczy nowo dodawanych notek. [później zrezygnowałem z tego niepotrzebnego wodotrysku]

18 marca 2013

Uruchomienie pola wyszukiwania w lewym górnym rogu każdej strony atlasu. Wyszukiwanie działa teraz nieco inaczej - wyszukuje tylko nazwy, jest przez to precyzyjniejsze ale ogólnych zapytań nie realizuje. Korzysta ze wszystkich atlasowych skorowidzów. Mam pomysły na ulepszenie tej funkcji ale to nieco później.

Powraca analiza oferty rynkowej nasion kwiatów, bylin i warzyw. Sposób prezentacji jest ulepszony, dodany został własny skorowidz. Treść analizy jest zaktualizowana po przeglądzie ofert na ten sezon i poczynając od tego roku obejmuje praktycznie 100% oferty liczących się marek nasienniczych w Polsce. Uwzględniłem także warzywa które w ubiegłorocznej analizie były reprezentowana tylko częściowo.

13 marca 2013

Informacje po pierwszym dniu wdrożenia: Poszło całkiem dobrze. Błędów oprogramowania ujawniło się niewiele i zostały usunięte na bieżąco. Większy kłopot pojawił się tylko z polem wyszukiwania w obrębie atlasu - zostało ono z tego powodu wyłączone do czasu zastąpienia nowym. Jest sporo różnych usterek mniej lub bardziej kosmetycznych. Uporam się z nimi stopniowo.

Dużym osiągnięciem dzisiejszego dnia jest uruchomienie mechanizmu dzięki któremu strony w 99% przypadków są gotowe do wysłania z serwera w setne sekundy (czyli bez zwłoki). Po przenosinach na bardzo szybkie łącze (po Wielkanocy) będzie to czyniło szczególnie dużą różnicę w stosunku do obecnego stanu.

12 marca 2013

System logowania jest nieco odmienny (i wygodniejszy) — logowanie jest dostępne bezpośrednio przez pola w prawym górnym rogu każdej strony atlasu. W stanie niezalogowanym strony prezentują się jak w zwykłej, przeglądowej wersji

Poza tym z punktu widzenia użytkownika wdrożenie powinno być prawie niewidoczne. Nic nie powinno naruszyć przyzwyczajeń

Jeśli przy wdrożeniu ujawnią się jakiekolwiek niedoróbki, to zostaną usunięte od ręki, a gdy będzie to trudne, to na pewien czas przywrócę "atlas po staremu".

Wprowadzenie nowego systemu atlasu do normalnego użycia. Na razie dostępne tylko w pełnej wersji atlasu on-line.

W nowy sposób jest podawana treść całego atlasu. Dla uproszczenia wdrożenia i testów chwilowo wyłączyłem kilka mało używanych lub mało istotnych elementów. Te, czasowo niedostępne, zostaną włączone w niedługim czasie, po upewnieniu się, że wdrożenie przebiegło pomyślnie i po usunięciu ewentualnych usterek.

Planowana kolejności włączenia chwilowo wyłączonych elementów:
· skrót informacji uprawowych, przynależność do grup użytkowych roślin uprawianych (znacznie ulepszone), paski kolorów kwiatów roślin ozdobnych, analiza rynkowej dostępności nasion i sadzonek roślin uprawianych (znacznie ulepszone)
· element typu "tabela porównawcza" (obecnie użyta była tylko na kilkunastu stronach), w nowej wersji będzie znacznie ulepszona i będzie szeroko stosowana
· znacznie ulepszony zostanie system notatek/zakładek - po zmianie oprogramowania edycja dużych zespołów hierarchicznie ułożonych zakładek odbywa się kilkadziesiąt razy szybciej
· pokazywanie treści własnej notatki/zakładki użytkownika na stronie której notatka dotyczy
· statystyki atlasu i statystyka autorów zdjęć (znacznie ulepszone i dokładne),
· stereofotografie (3D) (znacznie ulepszone - z większą liczbą dostępnych oglądów stereopary, do aktualnie dostępnego anaglifu i prostoglądu dodany zostanie krzyżogląd i duża stereopara do oglądu stereoskopem; dodanie artykułów o tych rodzajach oglądu i modernizacja całości poradnika stereoskopii),
· szczegółowa specyfikacja użytej literatury umieszczona w stopce każdej strony (ulepszona, w pełnej wersji z nr. stron),
· skorowidz po epitetach (znacznie ulepszony, podzielony na podstrony liter i z listwami do szybkiej nawigacji tak jak w podstawowym skorowidzu nazw),
· strona fotografii 1:1 (coś ulepszę przy okazji),
· indeks stron w internecie.

Istotne rozszerzenie: Strona edycji konta dostępu do pełnej wersji atlasu / zmiany hasła pokazuje teraz więcej informacji.

4 marca 2013

Drugi krok wdrożenia nowego systemu atlasu (przeprowadzone tylko na serwerze testowym). W nowy sposób podawana jest treść wszystkich strony atlasu.

• Nowe: Zostały dodane brakujące strony dla wszystkich gatunków flory Polski. Dotyczy to około setki gatunków które wcześniej nie miały osobnej strony. Oznacza to w ich przypadku dostęp do ekologicznych liczb wskaźnikowych, większej mapy występowania, informacji o roli w systemie syntaksonów.

• Nowy element strony: Na niektórych stronach (tam gdzie ma to sens) jest pokazywany hierarchiczny układ (drzewo) podległych dokumentów (taksonów, artykułów itp.)

24 lutego 2013

Pierwszy etap wdrożenia atlasu "na nowym silniku". Przeprowadzony tylko na serwerze testowym (nie był dostępny dla użytkowników atlasu).
Ten etap wdrożenia obejmuje strony zbiorowisk roślinnych (blisko 800 stron) oraz tę stronę.

Ulepszenia i rozszerzenia treści stron zbiorowisk, poczynione przy okazji przygotowania nowego systemu prezentacji, są podane obok.

Uruchomienia całego atlasu "po nowemu" jest planowane na okolice połowy marca. Po uporaniu się z ewentualnymi problemami powdrożeniowymi całość będzie przeniesiona na kilkukrotnie szybsze łącze i pod jeden adres www.atlas-rolin.pl. Stary adres pełnej wersji - f2.atlas-roslin.pl będzie nadal działał i będzie automatycznie przekierowywał na nowy adres.

• strony skorowidzów dla zbiorowisk (nazw naukowych i polskich, indeksu gatunków charakterystycznych i wyróżniających) zostały istotnie ulepszone; podobnie jak skorowidze z części florystycznej atlasu, mają teraz "co każdą literę alfabetu" listwy do szybkich skoków w obrębie skorowidza; układ strony jest czytelniejszy (marginesy, czcionka itp.)
skorowidz gatunków charakterystycznych i wyróżniających zbiorowisk roślinnych został uzupełniony o dodatkowe informacje o charakterze danego gatunku w obrębie danego syntaksonu (czy jest dominujący, czy tworzy agregacje itp.); ponieważ jest to b. duża strona zanotowałem sobie aby po wdrożeniu rozdzielić ją na "strony poszczególnych liter" analogicznie jak to jest zrobine w indeksie nazw taksonów
skorowidz łacińskich nazw zbiorowisk roślinnych · nazwy syntaksonów zostały uzupełnione autorstwem
strona główna systemu zbiorowisk czytelniej prezentuje system zbiorowisk, w formie hierarchicznego drzewa; może otwierać się dość długo (do kilkunastu sekund) ale to tylko na początku wdrożenia, potem będzie błyskiem
• strony poszczególnych syntaksonow mają nieco czytelniejszy układ; z innych zmian:
- pokazane jest pełne drzewo syntaksonów podrzędnych
- dodano skorowidz strony - linki pod tytyłem do szybkiego przemieszczania się po stronie
- dla kilku syntaksonów gdzie podaję stałość taksonów jest ona prezentowana czytelnie i spójnie z resztą strony (wcześniejszy sposób prezentacji był jawną niedoróbką)
- na listach gatunków istotnych diagnostycznie poprawiono kilkanaście przypadków, gdy informacje uzupełniające i komentarze nie były prezentowane lub były, ale mało czytelnie

12 lutego 2013

Od ostatniej informacji o prowadzonej przebudowie fundamentów atlasu minął już ponad miesiąc stąd kolejna informacja.

Prace są bardzo zaawansowane i gdyby ograniczyć się do pierwotnych zamiarów właśnie byłyby kończone i około 15 lutego nowy atlas byłby w Internecie.

Ponieważ jestem bardzo zadowolony z już widocznych efektów przebudowy postanowiłem w pełni wykorzystać okres względnego spokoju jaki daje zima i prowadzenie prac "na zapleczu" i rozszerzyłem zakres przedsięwzięcia. Zakończenie, tj. umieszczenie nowej wersji atlasu w Internecie, określam obecnie na okolice połowy marca, z ewentualnym przedłużeniem do początku kwietnia.

1.1.2013

2013, w tym roku będzie się działo. Nadal prowadzę intensywny rozwój atlas-roslin.pl. Ale i w grzyby.pl coś się ruszy, nie tylko w strefie dla grzybiarzy.

W najbliższych tygodniach nie będzie większych uaktualnień treści atlasu (choć pewne być mogą), a to dlatego że idą duże zmiany (na lepsze). Atlasy są szykowane do przeniesienia na nowy „silnik”. Obecnie atlas jest tworzony przy pomocy technologi w zasadzie nie zmienionej od początku, tj. 1997 roku, a to 2 epoki w Internecie. Już od niemal 10 lat planuję przenosiny na coś bardziej efektywnego. Co pozwoli mi odzyskać czas teraz poświęcany na żonglowanie plikami i przeznaczyć go na pracę nad treścią. Szalę na rzecz decyzji nieodkładania radykalnej modernizacji przeważył koszt dodania w bieżącym roku nowej funkcjonalności do systemu raportowania sezonu grzybowego oraz systemu osobistych notatek. Zadanie modernizacji jest trudne, bo przez 15 lat atlasy obrosły różnymi atrakcjami na zasadzie technologicznych jakoś-przyklejonych dobudówek i teraz przeprowadzka na jedną płaszczyznę to nietrywialne wyzwanie.
Co to oznacza dla użytkowników? Zmiana nie zakłóci przyzwyczajeń użytkowników atlasu. Struktura treści atlasu pozostanie taka jak była pod względem układu i wyglądu stron. Jeśli będę cokolwiek w tym zmieniał, to znacznie później i tylko w tych przypadkach, gdy poprawi to czytelność i wygodę użycia atlasu.

Zmiana technologii będzie miała swój wyraz w dwóch obszarach — uprości nieco użycie atlasu, zwłaszcza jego pełnej wersji oraz stworzy możliwość szybkiego wdrożenia kilku pomocnych elementów. Radykalnie przyśpieszy pracę nad treścią atlasu. Ułatwi także życie autorom wysyłającym zdjęcia do redakcji.
Lista nowalijek jest długa, po części poufna. Tu tylko krótka informacja o kilku szykowanych zmianach:
Prawdopodobnie usunę rozróżnienie adresu pomiędzy zwykłą a pełną wersją atlasu. Będzie jeden adres zaczynający się na www. A to ile będzie widać treści zależeć będzie od tego, czy jest się aktualnie zalogowanym użytkownikiem pełnej wersji atlasu czy nie. W przejrzysty sposób będzie można sprawdzić i zmienić poziom swojego dostępu do treści atlasu. Zmienić hasło (to już można) lub wylogować się (obecnie logowanie i wylogowanie jest „automagiczne”). Poniekąd związane z tym jest planowane przejście serwera na znacznie szybsze łącze!
Mapki występowania — udrożniona będzie dodawania do nich danych z innych źródeł — obecnie, w przypadku roślin opierają się one w prawie 99% na danych z 'Atlasu rozmieszczenia' a w przypadku grzybów na bazie GREJ. Nowe i uzupełniające dane od dawna czekają, ale nie było dotąd sensownej pod względem pracochłonności opcji czytelnego pokazania tych danych.
Autorzy fotografii będą mogli przesyłać zdjęcia do redakcji bezpośrednio przez/na stronę. Z możliwością prostego dodawania, poprawiania opisów (także zdjęć przesłanych i już umieszczonych na stronach atlasu). Będą one szybciej akceptowane i redagowane przeze mnie.
Aktualizacje atlasu będą odbywały na bieżąco, niemal on-line, bezpośrednio po akceptacji nowej redakcji danej strony, a nie jak obecnie w cyklach kilkudniowych lub kilkutygodniowych bo generowanie kompletu nowych stron zajmuje teraz wiele godzin.
Być może analogicznej, gruntownej modernizacji ulegnie bio-forum.pl z zachowaniem wszystkiego co tam dobre (czytelność!) i poprawieniem tego co upierdliwe (np. trudność z dodawaniem fotek - trzeba je teraz samemu pomniejszyć). Zintegrowany zostanie system kont dostępu do pełnej wersji atlasu i bio-forum.pl tzn. będzie można użyć tego samego loginu i hasła dla dostępu do wszystkich moich serwisów gdzie przewidziane jest logowanie.
Prawdopodobnie zostanie gruntownie zmieniona machanika bazy GREJ i obrazowania rekordów (indeksy, zestawienia, wyszukiwanie itd.). Obecnie jest ona dość sztucznie przyklejona do struktury bio-forum.pl i grzyby.pl. Dodawanie i akceptacja rekordów będzie znacznie mniej pracochłonna.

Czas zmian to dobry czas aby napisać do mnie czego Ci brakuje w atlasach. Co byś chciał mieć, co jest niezbyt wygodne itd. Teraz jest największa szansa na szybką realizację.