⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty bez kieliszka (podkwiatków imitujących kielich) (↓nie)
  Rośliny roczne; rzadko zawlekane lub uprawiane.
  
    
(p) owocki (rozłupki) z dwoma lub więcej nasionami, zrośnięte w torebkę pękającą na szczycie (↓nie)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
zaślaz Teofrasta · efemerofit
    
    
(p) owocki (rozłupki) jednonasienne zebrane w pierścień (↑nie)
    
      
(p) boczne ściany rozłupek trwałe lub rozpadają się dopiero po dojrzeniu (↓nie)
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Duża bylina o białych kwiatach.
· ta cecha diagnostyczna j ...
  Czasem uprawiana roślina paszowa.
      
      
(p) boczne ściany rozłupek rozpadają się przed dojrzeniem (↑nie)
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Roślina roczna o liliowych kwiatach.
· ta cecha diagnostyczna je ...
      
  
(p) kwiaty z kieliszkiem (↑nie)
  
    
(p) owocem torebka z 3-5 owocolistków (↓nie)
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
dojrzewająca torebka
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
    
    
(p) owocem rozłupnia, słupek ponad 6-krotny, z wieloma szyjkami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
    
      
(p) listków kieliszka pięć lub więcej (↓nie)
      
        
(p) płatki korony ponad 3cm długości (↓nie)
Alcea rosea (malwa różowa)
Alcea rosea (malwa różowa)
kieliszek i kielich 3D||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Rurka pręcikowa pięciokanciasta, naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
        
        
(p) płatki do 3cm długości (↑nie)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Rurka pręcikowa cylindryczna, zwykle owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
        
      
(p) kieliszek trójlistkowy (↑nie)
      
        
(p) listki kieliszka zrośnięte do ±połowy (↓nie)
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
kwiatostany
Lavatera trimestris (ślazówka letnia)
kieliszek i kielich na dojrzałym owocu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
        
        
(p) listki kieliszka wolne lub zrośnięte tylko przy nasadzie (↑nie)
        
          
(p) rozłupnia główkowata (słupki a potem rozłupki nieuporządkowane) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Rozłupnia z główkowato, piętrowo ustawionymi owockami, ma formę kulistego owocostanu.
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
(potocznie: malope) · takson uprawiany
          
          
(p) rozłupnia typowa, tarczowata (↑nie)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
kwiat widok od spodu, trójlistkowy kieliszek 3D||
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
młody owoc 3D||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Rozłupnia tarczowata, spłaszczona od góry, rozłupki rozłożone pierścieniem wokół stylopodium.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

Polska nazwa rodziny nawiązuje do śluzu i bierze się obecności w tkankach licznych komórek lub kanałów śluzowych, z druzami węglanu wapnia.
Rodzina bogata w rodzaje (ok. 100) i gatunki (ok. 2000) — większość z nich w strefie tropikalnej i subtropikalnej; z ważnych roślin uprawnych należy tu bawełna. W naszej florze reprezentowana nielicznie.
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
przekrój przez kwiat (okwiat usunięty) widać rurkę pręcikową i szyjki slupka 3D||
Rośliny jednoroczne lub byliny, półkrzewy, rzadziej krzewy. Z różnego typu włoskami od prostych, przez krzaczaste lub gwiazdkowate do gruczołowatych.

space

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub po kilka w pachwinach liści lub tworzą groniaste albo wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty na szypułach, obupłciowe, o symetrii promienistej, pięciokrotne. Zwykle bezpośrednio pod kwiatem znajduje się 2-12 listkowy kieliszek. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich zwykle silnie owłosiony, często częściowo zrośnięty.

space

Zewnętrzny okółek pręcików zwykle nie wykształca się lub zredukowany do staminodiów, wewnętrzny jest zwielokrotniony i zrośnięty w rurkę pręcikową otaczającą słupek. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym, o dwóch komorach pyłkowych. Ziarna pyłku są duże, kuliste, ostrobrodawkowane.

space

Owocem jest rozłupnia (schizocarpium), po dojrzeniu rozpada się zwykle na jednonasienne rozłupki (owocki, merikarpia). Rzadziej (u krajowych gatunków) owocem jest torebka. Rozłupki posiadają charakterystyczny trzonek, stylopodium utworzone z nasady szyjek słupka.