atlas-roslin.pl

Malvaceae [🔉 mal·wa·ce·e]

ślazowate
  
↓nie(z) kwiaty bez kieliszka (podkwiatków imitujących kielich)
  Rośliny roczne; rzadko zawlekane lub uprawiane.
  
    
↓nie(z) owocki (rozłupki) z dwoma lub więcej nasionami, zrośnięte w torebkę pękającą na szczycie
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
Abutilon theophrasti (zaślaz pospolity)
wystepowanie
zaślaz Teofrasta · syn. Abutilon avicennae · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Roślina jednoroczna. Pierwotnie efemerofit. W pierwszej dekadzie XXI w. notowany jako chwast (określany jako uciążliwy) na wielu plantacjach, głównie buraka, na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim.
    
    
↑nie (z) owocki (rozłupki) jednonasienne zebrane w pierścień
    
      
↓nie(z) boczne ściany rozłupek trwałe lub rozpadają się dopiero po dojrzeniu
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Duża bylina o białych kwiatach.
· ta cecha diagnostyczna j ...
  Czasem uprawiana roślina paszowa.
      
      
↑nie (z) boczne ściany rozłupek rozpadają się przed dojrzeniem
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)
Anoda cristata (anoda kędzierzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Roślina roczna o liliowych kwiatach.
· ta cecha diagnostyczna je ...
      
  
↑nie (z) kwiaty z kieliszkiem
  
    
↓nie(z) owocem torebka z 3 – 5 owocolistków
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
dojrzewająca torebka
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
    
    
↑nie (z) owocem rozłupnia, słupek ponad 6-krotny, z wieloma szyjkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
    
      
↓nie(z) listków kieliszka pięć lub więcej
      
        
↓nie(z) płatki korony ponad 3 cm długości
Alcea rosea (malwa różowa)
Alcea rosea (malwa różowa)
3D
kieliszek i kielich
Alcea rosea (malwa różowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Rurka pręcikowa pięciokanciasta, naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
        
        
↑nie (z) płatki do 3 cm długości
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Rurka pręcikowa cylindryczna, zwykle owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
        
      
↑nie (z) kieliszek trójlistkowy
      
        
↓nie(z) listki kieliszka zrośnięte do ±połowy
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
kwiatostany
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
Lavatera trimestris (ślazówka letnia)
kieliszek i kielich na dojrzałym owocu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
        
        
↑nie (z) listki kieliszka wolne lub zrośnięte tylko przy nasadzie
        
          
↓nie(z) rozłupnia główkowata (słupki a potem rozłupki nieuporządkowane)
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
3D
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Rozłupnia z główkowato, piętrowo ustawionymi owockami, ma formę kulistego owocostanu.
Malope trifida (ślęzawa trójwrębna)
ślęzawa trójdzielna · (potocznie: "malope") · takson uprawiany
          
          
↑nie (z) rozłupnia typowa, tarczowata
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
kwiat widok od spodu, trójlistkowy kieliszek
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
młody owoc
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Rozłupnia tarczowata, spłaszczona od góry, rozłupki rozłożone pierścieniem wokół stylopodium.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

Polska nazwa rodziny nawiązuje do śluzu i bierze się obecności w tkankach licznych komórek lub kanałów śluzowych, z druzami węglanu wapnia.
Rodzina bogata w rodzaje (ok. 100) i gatunki (ok. 2000) — większość z nich w strefie tropikalnej i subtropikalnej; z ważnych roślin uprawnych należy tu bawełna. W naszej florze reprezentowana nielicznie.
Malvaceae-uprawiane ⇒
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
przekrój przez kwiat (okwiat usunięty) widać rurkę pręcikową i szyjki slupka
Rośliny jednoroczne lub byliny, półkrzewy, rzadziej krzewy. Z różnego typu włoskami od prostych, przez krzaczaste lub gwiazdkowate do gruczołowatych.

space

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub po kilka w pachwinach liści lub tworzą groniaste albo wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty na szypułach, obupłciowe, o symetrii promienistej, pięciokrotne. Zwykle bezpośrednio pod kwiatem znajduje się 2 – 12 listkowy kieliszek. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich zwykle silnie owłosiony, często częściowo zrośnięty.

space

Zewnętrzny okółek pręcików zwykle nie wykształca się lub zredukowany do staminodiów, wewnętrzny jest zwielokrotniony i zrośnięty w rurkę pręcikową otaczającą słupek. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym, o dwóch komorach pyłkowych. Ziarna pyłku są duże, kuliste, ostrobrodawkowane.

space

Owocem jest rozłupnia (schizocarpium), po dojrzeniu rozpada się zwykle na jednonasienne rozłupki (owocki, merikarpia). Rzadziej (u krajowych gatunków) owocem jest torebka. Rozłupki posiadają charakterystyczny trzonek, stylopodium utworzone z nasady szyjek słupka.

Alcea rosea · malwa różowa »1

malwa ogrodowa, prawoślaz różowy, (potocznie: "malwa", "prawoślaz")
Althaea rosea
takson uprawiany [24]
kolor kwiatów
kwiaty
malwa różowa (Alcea rosea)
Alcea rosea (malwa różowa)
Bardzo popularna (zwłaszcza dawniej) ogrodowa roślina ozdobna, zwłaszcza sadzona na przypłociach, uprawiana od przynajmniej kilkuset lat.

space

Wymaga gleb głębokich i żyznych. Dobrze znosi suche stanowiska, ale lepiej rozwija się na umiarkowanie wilgotnych. Światłożądna.

space

Płatki ciemno zabarwionych odmian (np. ciemno brązowopurpurowej cv. Nigra) używano do barwienie wina, likierów, produktów spożywczych, także do farbowania skóry, wełny, jedwabiu. Także w dawnej farmacji jako Flores malvae arboreae.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Malvaceae [🔉 mal·wa·ce·e](pl) ślazowate