obrazkowy indeks roślin

grupy roślin

Na stronie każdego gatunku, w listwie menu w nagłówku i stopce strony jest podana pozycja w układzie systematycznym.
Mapki występowania roślin na terenie kraju pozwalają (przy oznaczaniu na nizinach) szybko wyeliminować gatunki wyłącznie górskie.

gdzie rosną

Skorzystaj też z informacji o zbiorowiskach roślinnych dostępnej przez zestawienia gatunków charakterystycznych oraz na stronach gatunków; dzięki temu dowiesz się jakich innych roślin możesz spodziewać się w sąsiedztwie oznaczonego gatunku.

oznaczanie

Czy można skutecznie oznaczać gatunki roślin po takich cechach jak barwa kwiatów i miejsce występowania? — tak, ale nie w każdym przypadku i nie zawsze do poziomu gatunku.

Skorzystanie z pomocy proponowanych powyżej zestawień pozwoli w większości wypadków znacznie przyśpieszyć oznaczenie gatunku. Gatunki pospolite i przy tym charakterystyczne, zwykle da się tym sposobem oznaczyć co do gatunku. W większości wypadków można przynajmniej określić rodzinę lub rodzaj w którym dany gatunek się znajduje.

Pamiętaj jednak by typowanie „po obrazkach” koniecznie zweryfikować czytając uwagi i opis gatunku. W przypadku takich grup jak trawy, turzyce, baldaszkowate, jasnotowate i wielu innych rodzajów, ostatni etap oznaczania trzeba przejść nieco bardziej wymagającą drogą regularnego klucza do oznaczania.