atlas-roslin.pl

klucz

🔑rośliny chronione i zagrożone
  
↓nierośliny zielne zarodnikowe
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
skrzypy
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
widłakowate
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
paprocie
· Rośliny zielne rozmnażające się poprzez zarodniki.
  
  
  
  
  
  
↑nie ↓niemszaki
· Rośliny zarodnikowe; plechowate lub z ulistnioną łodyżką. W budowie anatomicznej bez wysoko wyspecjalizowanych elementów przewodzących. W przemianie pokoleń dominuje zielony gametofit; sporofit wrośnięty weń stopą.
  
  
↑nie rośliny zielne i drzewiaste nasienne
· Rośliny zielne lub drzewiaste (krzewinki, krzewy, drzewa) rozmnażające się przez nasiona.
  
    
↓niedrzewa i krzewy iglaste (nagozalążkowe)
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
drzewa i krzewy iglaste
· Drzewa i krzewy o liściach iglastych lub łuskowatych, rzadziej płaskie wachlarzowate (miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba)).
· Brak typowych kwiatów - organy generatywne w rozdzielnopłciowych szyszkach. Nasiona tworzone na owocolistkach tworzących zdrewniałe szyszki, rzadziej mięsiste szyszkojagody (jałowiec (Juniperus)) lub w soczystej osnówce (cis (Taxus)).
  Tutaj miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) oraz wszelkie drzewa i krzewy iglaste.
    
    
↑nie rośliny zielne lub drzewiaste (okrytozalążkowe)
· Rośliny zielne lub drzewiaste z typowymi kwiatami. Te zwykle obupłciowe (wtórnie mogą być jednopłciowe), z listkami okwiatu i zalążkami zamkniętymi w słupku powstałym ze zrośniętych owocolistków.
    
      
↓niejednoliścienne
· Siewki z jednym liścieniem.
· Wiązki przewodzące na poprzecznym przekroju rozproszone; bez możliwości wzrostu wtórnego. W naszym klimacie wyłącznie rośliny zielne.
· Nerwacja liści zwykle wyraźnie równoległa. Liście niezłożone, zwykle równowąskie, całobrzegie. Ulistnienie najczęściej naprzemianległe, czasem silnie zredukowane i pęd przyjmuje formę liściową (rzęsowate (Lemnoideae) - unosi się na powierzchni wody).
· Kwiaty zwykle 3-krotne z sześcioma listkami okwiatu, czasem okwiat silnie lub całkowicie zredukowany (np. trawy, turzyce).
Monocotyledoneae (jednoliścienne)
syn. Liliopsida · monocots · Lilianae
  Tutaj między innymi trawy, turzyce, storczyki, kwiaty "cebulowe".
      
      
↑nie dwuliścienne
· Siewki zwykle z dwoma liścieniami.
· Wiązki przewodzące na poprzecznym przekroju pędu ułożone w okręgu.
· Nerwacja liści rozgałęziająca się z ±siatką wzajemnych połączeń (unerwienie pierzaste, dłoniaste lub złożone); rzadko kiedy równoległe (babka (Plantago), goryczka (Gentiana)).
· Ulistnienie skrętoległe, naprzeciwległe lub okółkowe, czasami są tylko liście odziomkowe albo zebrane w przyziemnej różyczce.
· Kwiaty zwykle 4- lub 5-krotne, czasem liczba elementów zwielokrotniona lub zmniejszona; rzadko kiedy okwiat 3-, 6-krotny, zredukowany lub go brak.
Eudicotyledoneae (dwuliścienne właściwe)
syn. Magnoliopsida p.p. · Dicotyledoneae · eudicots
  Tutaj między innymi drzewa i krzewy liściaste oraz większość roślin zielnych krajowej flory.