atlas-roslin.pl

(związek) All.Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957

antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki

Antropogeniczne, nawożone, dwu- lub wielokośne zbiorowiska łąkowe na siedliskach wilgotnych i mokrych.

Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeru…Molinietalia caeruleaeMolinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)Cnidion dubii

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Calthion palustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)