atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris W.Koch 1926

zespół wiązówki i bodziszka błotnego
Filipendulo-Geranietum
15.07.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Filipendulo-Geranietum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)