takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis gigantea Roth

mietlica olbrzymia
Agrostis alba L. sensu auct. polon. p.p. (1)