(zespół) Ass.Juncetum subnodulosi W.Koch 1926

GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris">⇑ GrAss.GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustrisJuncetum acutifloriDeschampsia caespitosa
skróty

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Juncetum subnodulosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Juncetum subnodulosi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Juncetum subnodulosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea