atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum cespitosae (Steffen 1931) Klika et Šmarda 1940

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum cespitosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum cespitosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum cespitosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)