atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Festuca rubra agg. L. [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa czerwona (agg.), kostrzewa czerwonawa (agg.)
Festuca Festuca Festuca FestucaFestuca🔑kostrzewa kozia (Festuca rupicaprina)kostrzewa owcza (agg.) (Festuca ovina agg.)
  
↓niegęstokępkowa, z niewielką ilością krótkich (do 5mm) rozłogów, zawsze kilka rozłogów w pochwach liściowych tworzy zbliżone wiązki
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
XL
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
XL
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Wiecha nielicznokłoskowa, smukła, (3) 4 – 10 (12) cm długości, przed i po kwitnieniu mocno ścieśniona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
Festuca nigrescens (kostrzewa czarniawa)
kostrzewa czerwona kępkowa · syn. Festuca rubra ssp. fallax · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, ubogie łąki, wysiewana.
  
  
↑nie trawy luźnokępkowe, z dużą liczbą rozłogów zewnątrzpochwowych, ponad 5 mm długich
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Wiecha bogatsza, zwykle luźniejsza i po przekwitnieniu niezbyt ścieśniona. Ość krótsza niż połowa długości plewki dolnej.
  
    
↓nieliście często są ±całkiem płaskie (na świeżo)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ja ...
· Rozłogi długie, często pojedyncze lub w nielicznopędowych wiązkach; trawa często tworzy rozległe, rzadkie murawy, 50 – 80 (150) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. tak ...
Festuca diffusa (kostrzewa rozpierzchła)
syn. Festuca heteromalla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca wilgotne; częściej? w górach.
    
    
↑nie liście pędów wegetatywnych i odziomkowe szczeciniasto złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· Kłoski rzadko więcej niż 6-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  Festuca rubra L. s.l. - kostrzewa czerwona

Różne siedliska, często wysiewana.

    
      
↓nieplewki dolne długo, wełnisto owłosione; pochwy najczęściej nagie, intensywnie czerwone
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Kłoski 9 – 13 (15) mm długości. Wiecha duża, 7 – 16 cm długości; jej gałązki silne, krótkie, sztywno wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
syn. Festuca rubra ssp. arenaria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wydmy (głównie nadmorskie).
      
      
↑nie plewki dolne najczęściej nagie; kłoski 7 – 8 (11) mm długości; pochwy liściowe nagie lub owłosione
      
        
↓nieźdźbło 15 – 25 (45) cm wysokości, kolankowato podnoszące się; solniska nadmorskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Wiecha ±gęsta. Kłoski (6) 10 – 11 (12) mm długości, fioletowo nabiegłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Festuca salina (kostrzewa nadmorska)
syn. Festuca rubra ssp. litoralis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska nadmorskie.
        
        
↑nie źdźbło zwykle ponad 25 cm długości; siedliska najczęściej inne
        
          
↓nieliście (0.5) 0.65 – 0.85 (1) mm średnicy, (5) 7-nerwowe, bez pasem sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Liście (0.5) 0.65 – 0.85 (1) mm średnicy, (5) 7-nerwowe, bez pasem sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona (s.s.))
kostrzewa czerwonawa (s.s.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, pastwiska, skraje lasów.
          
          
↑nie liście (0.4) 0.8 – 1.2 (2) mm średnicy, 7 (9)-nerwowe, z pasmami sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
XL
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
3D
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Liście (0.4) 0.8 – 1.2 (2) mm średnicy, 7 (9)-nerwowe, z pasmami sklerenchymy pod skórką żeber górnej strony blaszki; sztywne, zwykle długo i szorstko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Festuca unifaria (kostrzewa sitowata)
syn. Festuca rubra ssp. juncea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gleby odsłonięte, często o charakterze ruderalnym; rozmieszczenie u nas nieznane. Zbliżone są odmiany uprawne wykorzystywane do stabilizacji skarp itp.
          

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.