atlas-roslin.pl

(związek) All.Caricion fuscaeKoch 1926 em. Klika 1934

kwaśne młaki niskoturzycowe
Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion fuscae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion fuscae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion fuscae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)