atlas-roslin.pl

(związek) All.Caricion fuscaeKoch 1926 em. Klika 1934[229] [🔉 ka·ri·ci·on fus·cē]

kwaśne młaki niskoturzycowe
Caricion canescenti-goodenowiiNordhagen 1936[229] · Caricion canescenti-nigraeNordhagen 1937 nom. mut.[535.3] · Caricion nigraeKoch 1926 em. Klika 1934[14][jako główna] [🔉 ka·ri·ci·on ni·grē] · Eriophorion scheuchzeriiHadač 1939[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ ten związek znajduje się jako jedyny w rzędzie O.Caricetalia fuscae. [MS (2024-1-28)]
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ związek inaczej interpretowany; z dwoma zespołami przeniesionymi z innych jednostek (Ass.Juncetum acutiflori w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ w O.Molinietalia caeruleae i Ass.Calamagrostietum neglectae tylko wzmiankowany w [14] w All.Caricion lasiocarpae) i nowymi zespołami oraz dwoma pominiętymi a obecnymi w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/. [MS (2024-1-30)]
Zbiorowiska umiarkowanie kwaśnych młak rozwijających się na oligotroficznych obrzeżach torfowisk, w strefie zarastania jezior jako roślinność emersyjna (pło) oraz w lokalnych zagłębieniach na glebach torfowych; w siedliskach trwale przewodnionych i zasilanych wodami źródliskowymi lub wysiękowymi, umiarkowanie żyznych.

space

Występują na całym obszarze kraju, od niżu, po obszary górskie, do piętra kosówki.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion fuscae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion fuscae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡
ChCl.ChO.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢
ChCl.ChO.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.ChO.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.ChO.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.ChAll.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡
ChCl.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡
ChCl.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.ChO.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Caricion fuscae

🔵 Ass.Bartsio-Caricetum nigrae - zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie - zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie
🟢 Ass.Calamagrostietum neglectae - zespół trzcinnika prostego - zespół trzcinnika prostego
🔵 Ass.Caricetum nigrae (subalpinum) - górska kwaśna młaka niskoturzycowa - górska kwaśna młaka niskoturzycowa
🟢 Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae - kwaśna młaka z mietlicą psią * - kwaśna młaka z mietlicą psią
🟢 Ass.Juncetum acutiflori - zespół situ ostrokwiatowego - zespół situ ostrokwiatowego
🟡 Ass.Sphagno-Juncetum effusi - zespół situ skupionego i rozpierzchłego - zespół situ skupionego i rozpierzchłego
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji