atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohm. 1953 n.inv.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi — ChAss. ≡ ChAll. ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe) ⇒ ChAll. ≡ ChO.