atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexiLohmeyer 1953 prov., nom.invers.[14][229] [🔉 men·to lon·gi·fo·li·ē jun·ce·tum in·fle·ksi]

zespół situ sinego i mięty długolistnej
Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliaeZlinská 1989 sensu auct. nom.pseud.[229] · Junco inflexi-Menthetum longifoliaeLohmeyer ex Oberdorfer 1957[535.1]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W polskich systemach /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/ umieszczony w związku All.Potentillion anserinaeAgropyro-Rumicion crispi. W czeskim /Chytrý (2007) [535.1]/ w zespole mokrych łąk All.Calthion palustris. [MS (2024-4-11)]
• /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ wyróżnia podobny zespół Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae Zlinska 1989 związany z zarastającymi łąkami na źródliskach; /Ratyńska et al. (2010) [229]/ wskazuje, że ta nazwa Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae Zlinska 1989 bywa niewłaściwie użyta (pseudonim) dla Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohmeyer 1953. [MS (2024-4-16)]
Średniej wysokości zbiorowisko pastwiskowo-łąkowe z miętą długolistną (Mentha longifolia) i sitem sinym (Juncus inflexus); wielopostaciowe.

space

Warstwa mszaków zwykle dobrze rozwinięta, o różnym pokryciu. Spotyka się gatunki łąkowe np. krótkosz strumieniowy (Brachythecium rivulare), mokradłoszka zaostrzona (Calliergonella cuspidata), płaskomerzyk pokrewny (Plagiomnium affine) s.l. oraz gatunki wapiennych źródlisk: prątnik nabrzmiały (Bryum pseudotriquetrum), źródliskowiec zmienny (Palustriella commutata) i żebrowiec paprociowaty (Cratoneuron filicinum).

space

Zwykle występuje w kompleksie łąkowo-pastwiskowym, na skrajach zadrzewień i zakrzewień. Zespół, związany z dynamicznymi kręgami lasów łęgowych, jest rzadki na terenie kraju.[229] Zbiorowisko często tworzy się ze zbiorowisk wapiennych źródlisk wysiękowych związku All.Caricion davallianae lub mokrych łąk Ass.Scirpo-Cirsietum cani i Ass.Cirsietum rivularis, w wyniku wydeptywania i użyźniania odchodami.[535.1]

space

/Chytrý (2007) [535.1]/ wyróżnia dwa warianty:

• wariant Carex hirta, z gatunkami diagnostycznymi: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), turzyca owłosiona (Carex hirta), perz właściwy (Elymus repens), przytulia czepna (Galium aparine), groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), żywokost lekarski (Symphytum officinale); na siedliskach przesychających, użyźnianych i zaburzanych; zbiorowisko nawiązuje do ruderalnych w które może się przekształcać,

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji